Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1 Naslovi
 

Vse knjige

Proceedings of the 2021 7th Student Computer Science Research Conference (StuCoSReC)

Iztok Fister (ur.), Andrej Brodnik (ur.), Janez Brest (ur.), Iztok Fister ml. (ur.), Matjaž Krnc (ur.), Niko Zimic (ur.)
13.09.2021