Univerza v Ljubljani, Založba Fakultete za računalništvo in informatiko

2 Naslovi
 

Vse knjige

Slikovno programiranje: e-učbenik za uvod v programiranje

Gregor Anželj, Janez Brank, Andrej Brodnik, Luka Fürst, Matija Lokar
05.11.2018

Proceedings of the 2021 7th Student Computer Science Research Conference (StuCoSReC)

Iztok Fister (ur.), Andrej Brodnik (ur.), Janez Brest (ur.), Iztok Fister ml. (ur.), Matjaž Krnc (ur.), Niko Zimic (ur.)
13.09.2021