Telesna aktivnost, antioksidanti in oksidativni stres

Avtorji

Vesna Mila Meden
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Vesna Rauter
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Ključne besede:

trajnostna priporočena telesna aktivnost, antioksidanti, oksidativni stres, antioksidativni stres, redoks status, hormeza, avtofagija, cirkadiani ritem

Kratka vsebina

Med telesno aktivnostjo se sproščajo reaktivne zvrsti; obseg njihovega nastanka je povezan z značilnostmi telesne vadbe. Sproščanje reaktivnih zvrsti, ki presega zmožnost antioksidativne obrambe, izzove oksidativni stres. Ravnovesje med obsegom sproščanja reaktivnih zvrsti in antioksidativno obrambo je v fizioloških razmerah pomaknjeno nekoliko na stran oksidativnih procesov. Dve skrajnosti telesne aktivosti omenjeno ravnovesje rušita: akutna, visoko intenzivna telesna aktivnost in telesna neaktivnost. Izziv vrednotenja stanja oksidativnega stresa v organizmu je izjemno aktualen. Izsledki lastnih raziskav na področju antioksidantov usmerjajo k nujnosti interdisciplinarnega pristopa k tovrstnim raziskavam. Rezultati raziskave so primerjani z dognanji raziskovalcev v svetovnem prostoru, zato so predstavljena znanja izrazito aktualna. Z namenom, da se spodbudi radovednost in navdušenje do raziskovanja, vsebina še posebej nagovarja populacijo mladih, predvsem študentov. Izobraževanje o ključni vlogi telesne aktivnosti pri ohranjanju homeostaze in posledično zdravja in dolgoživosti spada med obvezne vsebine predmetov na vseh študijskih programih univerz in visokošolskih institucij. Športne igre naj postanejo temeljni povezovalni dejavnik v izobraževalnem procesu, izkustveno izobraževanje naj povezuje telesno aktivnost s sleherno vsebino predmetov. Malo nam v življenju koristijo obširna znanja, če ignoriramo osnove, ki trajnostno določajo zdravje in dobro počutje slehernega posameznika. Izgradnja uspešne kariere naj vselej temelji na redni telesni aktivnosti zmerne intenzivnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Vesna Mila Meden, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Vesna Mila Meden je docentka za predmetno področje Agrokemija. Nosilka predmeta Kemija kmetijskega okolja, vodenje vaj pri predmetih Kemija, Agroekologija in agroekosistemi ter Urejanje in razvoj podeželja. Raziskovalno področje: proučevanje in razvoj metod kemiluminescence, tekočinske kromatografije, NIR ter molekulske absorpcijske spektroskopije; celostni pristop h kemiji okolja, celostna obravnava hrane človeka, post in učinki postenja, proučevanje pomena vegetarijanstva in veganstva, trajnostnega razvoja, trajnostnega kroga zdravja in mejnih znanosti. Moderatorka po metodi Odprtega prostora (moderacijsko orodje inovativnosti). Uživa v javnih nastopih, predstavitvah in komunikaciji. Riše jo notranja umirjenost, modrost, prijaznost, usmerjena zavest, motivacija za kreiranje dobrega v ljudeh in za ljudi. Vsakodnevna meditacija na notranjo svetlobo in notranji zvok (Sant Mat). Dinamična. Vztrajno radovedna. Spodbujevalka. Z veliko življenjske energije in navdušenja. Komunikativna, konstruktivna, lucidna, dosledna in zanesljiva.

Hoče, Slovenija. E-pošta: vesna.mila.meden@um.si

Vesna Rauter, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Vesna Rauter je profesorica športa in predavateljica za predmetno področje Kineziologija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Riše jo notranja umirjenost, prijaznost, motivacija za promocijo zdravega življenjskega sloga, še zlasti športa. Ljubiteljica gibanja v naravi.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.rauter@um.si

Prenosi

Izdano

29.08.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-633-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.08.2022

Kako citirati

Telesna aktivnost, antioksidanti in oksidativni stres. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkbv.7.2022