Angleški jezik

197 Naslovi
 

Vse knjige

Zbornik konference »Turizem 4.0 in znanost«

Boštjan Brumen (ur.), Urška Starc-Peceny (ur.)
October 13, 2021

Vpogled v azijsko duhovnost

Marija Švajncer
October 1, 2012

Voles and Lemmings (Arvicolinae) of the Palaearctic Region

Boris Kryštufek, Georgy Shenbrot
July 15, 2022

Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju: konferenčni zbornik

Majda Schmidt Krajnc (ur.), Danijela Rus Kolar (ur.), Eva Kranjec (ur.)
May 29, 2018

VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables & Potatoes

Martina Bavec (ur.), Franc Bavec (ur.), Silva Grobelnik Mlakar (ur.)
July 19, 2017

Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju

Alja Lipavic Oštir (ed.), Karmen Pižorn (ur.)
June 22, 2022

Turistične destinacijske organizacije: Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja

Tanja Lešnik Štuhec (ur.), Barbara Pavlakovič (ur.), Nejc Pozvek (ur.)
January 13, 2023

The Age as a Resource: Aktivno staranje v Sloveniji in novih državah članicah EU

Ksenja Pušnik, Monika Šlebinger, Barbara Bradač Hojnik, Miroslav Rebernik
October 1, 2007

Teaching for the Future in Early Childhood Education

Marta Licardo (ur.), Jasminka Mezak (ur.), İlke Evin Gencel (ur.)
April 18, 2023

Tables, Formulas and Exercises with Key for Biometrics

Tadeja Kraner Šumenjak, Vilma Sem
June 8, 2018

Svetniška imena in njihovo prevajanje

Simona Štavbar
October 1, 2013

Socialna država in revščina

Etelka Korpič-Horvat (ur.), Vesna Leskošek (ur.), Darja Senčur Peček (ur.), Vojko Anton Antončič (ur.), Natalija Orešek (ur.)
November 14, 2022

Slovenski podjetniški observatorij 2000 = Slovene entrepreneurship observatory 2000

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik (avtor, prevod v angleščino), Matej Rus; Martin Cregeen (prevod v angleščino)
December 1, 2000

Slovenian Entrepreneurship Observatory 2003

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Jožica Knez Riedl, Polona Tominc, Karin Širec, Matej Rus, Tadej Krošlin, Silvo Dajčman
October 1, 2004

Slovenian Entrepreneurship Observatory 2002

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Jožica Knez Riedl, Karin Širec, Matej Rus, Polona Tominc, Tadej Krošlin; Igor Rižner (prevajalec), Michael Manske (prevajalec)
April 1, 2003

Selected Aspects of Human Life in Civil and Criminal Law

Suzana Kraljić (ur.), Damjan Korošec (ur.), Yener Ünver (ur.)
May 25, 2021

Responsible Hospitality: Inclusive, Active, Green

Mitja Gorenak (ur.), Andreja Trdina (ur.)
December 26, 2018

Remote Working Management Skills for HR Professionals: Handbook for Trainers

Marko Ferjan, Artur Mazurek, Katarzyna Mitrut, Aglaia Vourda, Dioniysios Solomos, Aristides I. Ferreira, Mojca Bernik
July 27, 2022
1-50 od 197