Language for Specific Purposes in the Framework of Criminal Justice and Security

Avtorji

Mojca Kompara Lukančič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-2368-4161

Ključne besede:

angleški jezik, italijanski jezik, varstvoslovje, terminologija, jezik stroke

Kratka vsebina

Jezik za posebne namene v okviru varnostnih ved. Znanstvena monografija se ukvarja z jezikom stroke s področja varstvoslovja in se osredinja tudi na podpodročja, in sicer policijo, pravo, varnost, administracijo itn. V delu so zbrani prispevki jezika stroke varstvoslovja, ki so jih pripravili slovenski in tuji avtorji, in sicer Jelena Gugić z Univerze v Pulju, Mojca Kompara Lukančič z Univerze v Mariboru, Nives Lenassi z Univerze v Ljubljani, Dragoslava Mićović z Univerze v Beogradu, Eva Podovšovnik z Univerze na Primorskem, Jasna Potočnik Topler z Univerze v Mariboru, Vanja Slavuj z Univerze na Reki in Tilen Smajla z Univerze v Mariboru. Delo nudi vpogled v angleščino in italijanščino skozi prizmo vsebin, ki se osredinjajo na jezik varstvoslovja v vlogi jezika stroke.  

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mojca Kompara Lukančič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Mojca Kompara Lukančič (urednica monografije) je docentka na Univerzi v Mariboru, kjer poučuje angleški in italijanski jezik ter zunanja prevajalka na Ministrstvu za notranje zadeve RS z dolgoletnimi izkušnjami doma in v tujini. Njeno široko raziskovalno področje zajema slovaropisje, krajšave, jezikovne tehnologije ter dvojezičnost in prevajanje. V okviru svoje akademske poti je pripravila 4 terminološke slovarje ter vodila 6 raziskovalnih projektov, med slednjim je tudi priprava slovarskega portala Slovarji.si. Ko gostujoča profesorica je gostovala na Univerzi v Pulju, Pekingu, Bangkoku, Pragi, Basovu, Bariju, Estorilu ter Tromsu.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: mojca.kompara@um.si

Prenosi

Izdano

09.12.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-674-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

09.12.2022

Kako citirati

Language for Specific Purposes in the Framework of Criminal Justice and Security. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.6.2022