Sociologija

23 Naslovi
 

Vse knjige

International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«: Book of Abstracts, June 9th 2022, Maribor, Slovenia

Mateja Lorber (ur.), Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Sonja Šostar Turk (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
19.09.2022

40th International Conference on Organizational Science Development: Values, Competencies and Changes in Organizations: Conference Proceedings

Polona Šprajc (ur.), Anja Žnidaršič (ur.), Damjan Maletič (ur.), Daniel Tomić (ur.), Nataša Petrović (ur.), Olja Arsenijević (ur.), Vincenzo Uli (ur.), Yvonne Ziegler (ur.)
17.03.2021

Povej mi, kako si?

Andreja Primec (ur.)
09.12.2019

Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti

Miha Marič, Robert Leskovar, Patrik Arh, Nejc Donaval, Tinkara Kozovinc, Sara Kremsar, Manca Kutnjak, Katja Marolt, Katja Pintarič, Monika Ribič, Aljaž Šenica, Tine Šket, Janez Dekleva, Ana Lambić, Goran Vukovič
30.06.2020

Mladina 2020: položaj mladih v Sloveniji

Miran Lavrič, vodja raziskave in urednik; Tomaž Deželan, vodja ekipe FDV UL in urednik
21.05.2021

Medicina, pravo in družba: Sodobne dileme IV

Vesna Rijavec (ur.), Suzana Kraljić (ur.), Jelka Reberšek Gorišek (ur.)
28.06.2021

Youth 2020: The position of young people in Slovenia

Tomaž Deželan (ur.), Miran Lavrič (ur.)
08.10.2021

Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe

Branko Lobnikar (ur.), Catharina Vogt (ur.), Joachim Kersten (ur.)
08.12.2021

Socialna država in revščina

Etelka Korpič-Horvat (ur.), Vesna Leskošek (ur.), Darja Senčur Peček (ur.), Vojko Anton Antončič (ur.), Natalija Orešek (ur.)
14.11.2022

Contemporary Issues in Tourism

Maja Borlinič Gačnik (ur.), Milica Rančić Demir (ur.)
28.10.2022

ATHENA Research Book, Volume 1

József Györkös (ur.), Ron Blonder (ur.), Anne Friderike Delouis (ur.), Jana Javornik (ur.), Konstantinos Petridis (ur.)
25.11.2022

Sodobne perspektive družbe: Umetna inteligenca na stičišču znanosti

Janez Bregant (ur.), Boris Aberšek (ur.), Bojan Borstner (ur.)
09.12.2022

Korupcija in (slovensko) zdravstvo

Boštjan Slak, Maja Loknar, Aleš Behram, Bojan Dobovšek
31.01.2023

ATHENA Research Book, Volume 2

József Györkös (ur.), Ron Blonder (ur.), Anne Friderike Delouis (ur.), Jana Javornik (ur.), Konstantinos Petridis (ur.)
13.09.2023

Adolescentna medicina: 1. in 2. modul

Dušanka Mičetič Turk (ur.), Bernarda Vogrin (ur.)
27.11.2023