Korupcija in (slovensko) zdravstvo

Avtorji

Boštjan Slak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-9700-3803
Maja Loknar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Aleš Behram
INDAGO
Bojan Dobovšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-4165-8194

Ključne besede:

korupcija, korupcijsko tveganje, Slovenija, zdravstvo, medicina

Kratka vsebina

Korupcijska tveganja in korupcija v zdravstvu ostajajo globalni problem, na katerega Slovenija ni imuna. Pregled literature, virov in izvedba pilotske študije, ki je vključevala polstrukturirane intervjuje z zdravniki, strokovnjakom s področja omejevanja korupcije in dobaviteljem/zastopnikom, proizvajalci/distributerji zdravil in medicinskih pripomočkov, je nakazal, da v Sloveniji prevladujejo štiri pojavne oblike korupcije in korupcijskih tveganj v zdravstvu. Te so korupcija in korupcijska tveganja, izhajajoča iz sodelovanja s proizvajalci/distributerji zdravil in medicinskih pripomočkov, korupcija in korupcijska tveganja na področju javnih naročil, korupcija in korupcijska tveganja pri prepletu med javnimi in zasebnimi praksami ter korupcija in korupcijska tveganja v povezavi s čakalnimi vrstami. Močno je izražena tudi verjetnost, da je v slovenskem zdravstvenem sistemu prisotna sistemska korupcija. Za omejevanje korupcije in koruptivnih tveganj se kažejo kot najbolj efektivni pristopi k večanju transparentnega delovanja zdravstvenega sistema in terjanju odgovornosti ključnih akterjev, centraliziran sistem javnih naročil ter ureditev čakalnih vrst.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Boštjan Slak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: Boštjan Slak

Maja Loknar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: maja.loknar@um.si

Aleš Behram, INDAGO

pooblaščeni višji vodilni revizor in višji vodilni uvajalec za ISO 37001 (sistem vodenja za preprečevanje korupcije).

Fram, Slovenija. E-pošta: ales@indago.si

Bojan Dobovšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: bojan.dobovsek@um.si

Izdano

31.01.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-690-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

31.01.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-691-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

31.01.2023

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 1.2cm

Kako citirati

Korupcija in (slovensko) zdravstvo. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.1.2023