6th FEB International Scientific Conference: Challenges in Economics and Business in the Post-COVID Times

Avtorji

Zlatko Nedelko (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-6840-877X

Ključne besede:

ekonomija, management, digitalizacija, izobraževanje, pravo, covid-19

Kratka vsebina

Ekonomski in poslovni izzivi po epidemiji COVID-19. Zbornik 6. mednarodne znanstvene konference organizirane na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerze v Maribor, pod krovno temo »Challenges in Economics and Business in the Post Covid Times« združuje 52 prispevkov avtorjev iz 18-ih držav. Posamezni prispevki obravnavajo izbrana vprašanja vpliva epidemije COVID-19 na delovanje družbe in spremembo ekonomskega in poslovnega okolja ter delovanje družbe in organizacij v spremenjenih družbenih razmerah po epidemiji. Avtorji so v prispevkih predstavili različne vidike vpliva epidemije COVID-19 na delovanje in vedenje deležnikov družbe ter potrebne spremembe njihovega delovanja v družbenih razmerah po koncu epidemije. Prispevki predstavljajo tudi družbene izkušnje o soočanju s COVID-19 ter nudijo možne rešitve za makroekonomsko in poslovno delovanje družbe in organizacij v razmerah po epidemiji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Zlatko Nedelko (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Zlatko NEDELKO, je redni profesor za področje managementa poslovanja na  Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerze v Mariboru, Slovenija. V letu 2012 je bil gostujoči raziskovalec na Wirtschaftsuniversität Wien, Avstrija. V letu 2014 je bil gostujoči profesor na Vilnius Gediminias Technical Univesity, Litva ter v letu 2019 na Obuda University, Budimpešta, Madžarska. Svoja spoznanja objavlja v ugledih mednarodnih revijah ter monografijah izdanih pri uglednih mednarodnih založbah (npr. Pearson, Palgrave Macmillan, IGI Global). Vodil je večje število projektov financiranih s strani Javnega sklada za razvoj kadrov RS in projektov mednarodnega bilateralnega sodelovanja financiranih s strani ARRS. Je tudi član programske skupine - Podjetništvo za inovativno družbo – P5-0023.

Maribor, Slovenija. E-pošta: zlatko.nedelko@um.si

Prenosi

Izdano

13.05.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-600-6

COBISS.SI ID (00)

107615491

Date of first publication (11)

13.05.2022

Kako citirati

(Ed.). (2022). 6th FEB International Scientific Conference: Challenges in Economics and Business in the Post-COVID Times (Vols. 2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.5.2022