DARIA

1 Naslovi

2023_logo_DARIA1.jpg

DARIA je nova knjižna zbirka Oddelka za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki jo izdaja Univerzitetna založba Univerze v Mariboru in je namenjena prevodom literarnih, znanstvenih in teoretičnih besedil ter izvirnim znanstvenim in strokovnim delom avtorjev, ki se ukvarjajo s prevajanjem, tolmačenjem in sorodnimi temami. Pomemben del zbirke temelji na izvirni zamisli, s katero želimo zagotoviti prostor in prepoznavnost skrbno urejenim, kakovostnim prevodom, ki so plod pedagoškega dela in sodelovanja med študenti in predavatelji v razredu in zunaj njega.

Urednica zbirke: Lekt. dr. Melita Koletnik (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)

Vse knjige

DARIA 1: Cosmic Fairy Tales

Rok Vilčnik rokgre
30.01.2023