Kmetijski inštitut Slovenije

2 Naslovi
 

Vse knjige

Tehnološka navodila za izvedbo nekaterih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj

Tatjana Unuk, Mario Lešnik, Črtomir Rozman, Metka Hudina, Matej Stopar, Emil Zlatić, Biserka Donik Purgaj, Davor Mrzlič, Stanislav Tojnko
23.03.2018