Uredniška ekipa

Vodja založbe: mag. Dunja Legat, (Univerza v Mariboru, Slovenija)

Tehnični urednik: Jan Perša, mag. inž. prom. (Univerza v Mariboru, Slovenija)

 

Predstavniki založniške dejavnosti fakultet članic Univerze v Mariboru:

prof. dr. Vesna Čančer, Ekonomsko-poslovna fakulteta
izr. prof. dr. Franc Mihalič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
prof. dr. Jurij Avsec, Fakulteta za energetiko
doc. dr. Peter Šenk, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
doc. dr. Mojca Slemnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
prof. dr. Maja Fošner, Fakulteta za logistiko
izr. prof. dr. Marko Jakovac, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
doc. dr. Matjaž Maletič, Fakulteta za organizacijske vede
prof. dr. Borut Buchmeister, Fakulteta za strojništvo
izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, Fakulteta za turizem
izr. prof. dr. Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede
viš. pred. mag. Barbara Kegl, Fakulteta za zdravstvene vede
red. prof. dr. Danilo Šuster, Filozofska fakulteta
doc. dr. Andraž Stožer, Medicinska fakulteta
prof. dr. Alenka Lipovec, Pedagoška fakulteta
izr. prof. dr. Tomaž Keresteš, Pravna fakulteta