Globalni podjetniški monitor - arhiv

29 Naslovi
 Globalni podjetniški monitor - arhiv

Globalni podjetniški monitor (GEM) - arhiv (izdaje do 2024)

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največji in najbolj razvit longitudinalni raziskovalni projekt, ki preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko rastjo. Leta 1999 sta ga skupaj začela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospešili. Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav tudi aktivno soustvarja nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave.

Editors:
Prof. dr. Miroslav Rebernik (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)
Prof. dr. Karin Širec (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)

Vse knjige

Vzdržljivost podjetniške aktivnosti: GEM Slovenija 2021

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
25.04.2022

Resilience of Entrepreneurial Activity: GEM Slovenia 2021, Executive Summary

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
25.04.2022

Podjetništvo v novi stvarnosti: GEM Slovenija 2020

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
18.05.2021

Entrepreneurship in a New Reality: GEM Slovenia 2020, Executive Summary

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
18.05.2021

Raznolikost podjetniških motivov: GEM Slovenija 2019

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
29.05.2020

A Variety of Entrepreneurial Motives: GEM Slovenia 2019, Executive Summary

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
29.05.2020

Untapped entrepreneurial potential: GEM Slovenia 2018, Executive Summary

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
28.05.2019

Neizkoriščen podjetniški potencial: GEM Slovenija 2018

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
13.05.2019

Growth of Entrepreneurial Opportunities: GEM Slovenia 2017, Executive Summary

Miroslav Rebernik (avtor, ur.), Polona Tominc, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik; Karin Širec (avtorica, ur.); Matej Rus
25.04.2018

Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017

Miroslav Rebernik (avtor, ur.), Polona Tominc, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Karin Širec (avtorica, ur.)
17.04.2018

Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016

Miroslav Rebernik, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Polona Tominc
31.08.2017

Dynamics of Enterpreneurial Potential : GEM Slovenia 2016 : Executive Summary

Miroslav Rebernik, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Polona Tominc
31.08.2017

Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
01.04.2016

Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2014

Miroslav Rebernik., Polona Tominc, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
01.04.2015

Spregledan podjetniški potencial mladih: GEM Slovenija 2013

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj., Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
01.10.2014

Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik
01.10.2013

Usihanje podjetništva v Sloveniji: GEM Slovenija 2011

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj
01.10.2012

Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva: GEM Slovenija 2010

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj
02.10.2011

Slovensko podjetništvo v letu krize: GEM Slovenija 2009

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
01.10.2010

Rast podjetniške aktivnosti v Sloveniji: GEM Slovenija 2008

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
01.10.2009

Premalo razvojno usmerjenih podjetij: GEM Slovenija 2007

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
01.10.2008

Počasne spremembe podjetniške stvarnosti: GEM Slovenija 2006

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
01.10.2007

Podjetništvo med željami in stvarnostjo : Global Entrepreneurship Monitor 2005

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
03.01.2006

Podjetništvo na prehodu : Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2004

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
01.03.2005

Spodbujati in ohraniti razvojne ambicije: Global Entrepreneurship Monitor Slovenia 2003

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Miroslav Glas, Karin Širec
03.05.2004

Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: the Slovenian Report : the Winding Road to Entrepreneurial Society

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Miroslav Glas, Viljem Pšeničny; Toby Gavril Robertson (prevajalec)
03.01.2004

Kako podjetna je Slovenija: Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Miroslav Glas, Viljem Pšeničny
01.03.2003