Sodobne perspektive družbe: Umetna inteligenca na stičišču znanosti

Avtorji

Janez Bregant (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-1241-6428
Boris Aberšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-4198-4240
Bojan Borstner (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-0775-2200

Ključne besede:

umetna inteligenca, moralna odgovornost, transparentnost, izobraževanje, singularnost

Kratka vsebina

Vprašanja, ki se dotikajo prihodnosti družbe, so v veliki meri povezana z razvojem umetne inteligence (UI). V publikaciji, ki je pred vami, je UI odprto področje znanstvenega raziskovanja, kjer se srečujejo družboslovne, naravoslovne in tehniške znanosti. Nagovarja trenutno najbolj aktualno temo, ki jo lahko prosto povzamemo kot prednosti in slabosti hitrega razvoja UI z vidika njenega vpliva na moralo, psihologijo in izobraževanje. Vsebuje štirinajst člankov, razdeljenih v dva vsebinska dela, pri čemer se prvi osredotoča na presek med UI, filozofijo in etiko, drugi pa na presek med UI, psihologijo in izobraževanjem. Posebej so poudarjene tiste dimenzije vsebin, ki se nahajajo v preseku omenjenih področij. Takšna interdisciplinarnost predstavlja dodano vrednost te publikacije, saj uporaba vsaki vedi lastne raziskovalne metodologije v člankih pripomore k njihovi svojstveni obogatitvi v smislu vpliva UI na moralo, transparentnost in uporabnost. Ukvarjanje z raziskovalnimi problemi na opisan način pa poskrbi za raznolike, pestre in domiselne prispevke, ki pri ponujanju rešitev pogosto prestopijo meje ustaljenega.

Biografije avtorja

Janez Bregant (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Janez Bregant je izredni profesor filozofije na Univerzi v Mariboru. Področje njegovega zanimanja in raziskovanja obsega filozofijo duha, filozofijo umetnosti in umetno inteligenco.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janez.bregant@um.si

Boris Aberšek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Boris Aberšek je diplomiral, magistriral (1989) in doktoriral (1993) na Fakulteti za tehniške znanosti Univerze v Mariboru. Svoje raziskovanje je kasneje nadgradil še z doktoratom s področje filozofije, ki mu ga je podelila Filozofska fakulteta za uspešno obrambo doktorske disertacije z naslovom Filozofska analiza mehanizmov naravnega mišljenja in umetne inteligence. V zadnjem času je v središču njegovega zanimanja raziskovanje možnosti in omejitev učenja s pomočjo inteligentnih učnih okolij in sodobnega kognitivnega pristopa, podprtega z umetno inteligenco. Zaposlen je na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru kot redni profesor.

Maribor, Slovenija. E-pošta: boris.abersek@um.si

Bojan Borstner (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Bojan Borstner je redni profesor filozofije na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Njegova glavna raziskovalna področja so: ontologija, družbena ontologija, filozofija znanosti in filozofija zdravstvene nege. Je predsednik DAF-a (Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti) in sourednik revije Acta Analytica. Je avtor dveh knjig: Problemi realizma 1995 in Virtual Teacher (z B. Aberškom in J. Bregantom) 2014 ter več kot sto člankov in krajših zapisov s področja filozofije. Uredil je pet knjig: Consciousness at the Crossroad of Philosophy and Cognitive Science 1995, Handbook of Phenomenology and Cognitive Science 1996, Historicizing Religion: Critical Approaches to Contemporary Concerns 2010, Thought Experiments Between Nature and Society 2017 in Od jezika k filozofiji in nazaj 2018.

Maribor, Slovenija. E-pošta: bojan.borstner@um.si

Prenosi

Izdano

December 9, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-676-1

COBISS.SI ID (00)

132716035

Date of first publication (11)

2022-12-09

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 1.6cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-675-4

COBISS.SI ID (00)

132725251

Date of first publication (11)

2022-12-09

Kako citirati

Sodobne perspektive družbe: Umetna inteligenca na stičišču znanosti. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.11.2022