292 Naslovi

Vse knjige

Naslovnica za Program održivog razvoja Međimurja Program održivog razvoja Međimurja
Marko Jurakić (ur.), Barbara Pavlakovič Farrell (ur.), Marina Barkiđija Sotošek (ur.), Rudi Grula (ur.), Marko Koščak (ur.)
2023-11-07
Naslovnica za Raziskava ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev za digitalno transformacijo podjetij Raziskava ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev za digitalno transformacijo podjetij
Samo Bobek, Zdenko Deželak, Irena Šišovska Klančnik, Uroš Zabukovšek, Simona Sternad Zabukovšek
2023-07-13
Naslovnica za Katalog polnaravnih travišč Slovenije Katalog polnaravnih travišč Slovenije
Sonja Škornik, Igor Paušič, Branko Bakan, Mitja Kaligarič
2023-06-01
Naslovnica za Bilingualism in Slovenian Istria: Studies and Issues in Its Preservation Bilingualism in Slovenian Istria: Studies and Issues in Its Preservation
Mojca Kompara Lukančič, Nives Lenassi, Sandro Paolucci
2023-06-01
Naslovnica za Management v športu: Izbrana poglavja Management v športu: Izbrana poglavja
Polona Šprajc (ur.)
2023-03-23
Naslovnica za Perspectives on Teacher Education and Development Perspectives on Teacher Education and Development
Alenka Lipovec (ur.), Janja Tekavc (ur.)
2023-03-20
Naslovnica za Slovenski slovar krajšav Slovenski slovar krajšav
Mojca Kompara Lukančič
2023-03-15
Naslovnica za Transformacija kadrovskega managementa Transformacija kadrovskega managementa
Mojca Bernik (ur.)
2023-03-15
Naslovnica za Korupcija in (slovensko) zdravstvo Korupcija in (slovensko) zdravstvo
Boštjan Slak, Maja Loknar, Aleš Behram, Bojan Dobovšek
2023-01-31
Naslovnica za Turistične destinacijske organizacije: Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja Turistične destinacijske organizacije: Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja
Tanja Lešnik Štuhec (ur.), Barbara Pavlakovič (ur.), Nejc Pozvek (ur.)
2023-01-13
Naslovnica za Sodobne perspektive družbe: Umetna inteligenca na stičišču znanosti Sodobne perspektive družbe: Umetna inteligenca na stičišču znanosti
Janez Bregant (ur.), Boris Aberšek (ur.), Bojan Borstner (ur.)
2022-12-09
Naslovnica za ATHENA Research Book, Volume 1 ATHENA Research Book, Volume 1
József Györkös (ur.), Ron Blonder (ur.), Anne Friderike Delouis (ur.), Jana Javornik (ur.), Konstantinos Petridis (ur.)
2022-11-25
Naslovnica za Socialna država in revščina Socialna država in revščina
Etelka Korpič-Horvat (ur.), Vesna Leskošek (ur.), Darja Senčur Peček (ur.), Vojko Anton Antončič (ur.), Natalija Orešek (ur.)
2022-11-14
Naslovnica za Program razvoja održivog turizma u Sisku i Petrinji Program razvoja održivog turizma u Sisku i Petrinji
Marko Koščak (ur.), Barbara Pavlakovič (ur.), Ingrid Padjen Đurić (ur.), Marko Jurakić (ur.)
2022-11-11
Naslovnica za Contemporary Issues in Tourism Contemporary Issues in Tourism
Maja Borlinič Gačnik (ur.), Milica Rančić Demir (ur.)
2022-10-28
Naslovnica za Sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov Sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov
Matjaž Maletič (ur.), Benjamin Urh (ur.)
2022-09-19
Naslovnica za Slavistična prepletanja 4 Slavistična prepletanja 4
Gjoko Nikolovski (ur.), Natalija Ulčnik (ur.)
2022-07-20
Naslovnica za Voles and Lemmings (Arvicolinae) of the Palaearctic Region Voles and Lemmings (Arvicolinae) of the Palaearctic Region
Boris Kryštufek, Georgy Shenbrot
2022-07-15
Naslovnica za Slavistična prepletanja 3 Slavistična prepletanja 3
Gjoko Nikolovski (ur.), Natalija Ulčnik (ur.)
2022-07-06
Naslovnica za Mikropropagacija koščičarjev Mikropropagacija koščičarjev
Metka Šiško
2022-06-29
Naslovnica za Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju
Alja Lipavic Oštir (ed.), Karmen Pižorn (ur.)
2022-06-22
1-50 od 292