Globalni podjetniški monitor Slovenija / Global Entrepreneurship Monitor Slovenia

1 Naslovi

Globalni podjetniški monitor Slovenija / Global Entrepreneurship Monitor Slovenia 

V zbirki Globalni podjetniški monitor Slovenija izhajajo publikacije, ki temeljijo na ugotovitvah največje longitudinalne raziskave podjetništva Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Zbirka ponuja poglobljen vpogled v podjetniško aktivnost v Sloveniji, primerjalno z evropskimi državami in svetom ter preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno gospodarsko rastjo. Raziskavo sta leta 1999 začela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je priključila leta 2002. Do leta 2024 so rezultati raziskave GEM Slovenija izhajali v zbirki Slovenski podjetniški observatorij (arhiv/link), od leta 2024 pa v samostojni zbirki Globalni podjetniški monitor Slovenija. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospešili. Podatke za Slovenijo pripravlja raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav tudi aktivno soustvarja nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave.

Urednici:
Prof. dr. Karin Širec (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)
Prof. dr. Katja Crnogaj (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)

Arhiv izdaj do leta 2024: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/series/gem-archive

Vse knjige

Podjetništvo za trajnostno prihodnost: GEM Slovenija 2023

Karin Širec (ur.), Katja Crnogaj (ur.); Karin Širec, Polona Tominc, Katja Crnogaj, Matej Rus, Barbara Bradač Hojnik
19.04.2024