27 Naslovi
 Globalni podjetniški monitor Slovenija

Globalni podjetniški monitor (GEM)

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največji in najbolj razvit longitudinalni raziskovalni projekt, ki preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko rastjo. Leta 1999 sta ga skupaj začela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospešili. Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav tudi aktivno soustvarja nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave.

Editors:
Prof. dr. Miroslav Rebernik (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)
Prof. dr. Karin Širec (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)

Vse knjige

Naslovnica za Vzdržljivost podjetniške aktivnosti: GEM Slovenija 2021 Vzdržljivost podjetniške aktivnosti: GEM Slovenija 2021
Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
2022-04-25
Naslovnica za Resilience of Entrepreneurial Activity: GEM Slovenia 2021, Executive Summary Resilience of Entrepreneurial Activity: GEM Slovenia 2021, Executive Summary
Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
2022-04-25
Naslovnica za Podjetništvo v novi stvarnosti: GEM Slovenija 2020 Podjetništvo v novi stvarnosti: GEM Slovenija 2020
Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
2021-05-18
Naslovnica za Entrepreneurship in a New Reality: GEM Slovenia 2020, Executive Summary Entrepreneurship in a New Reality: GEM Slovenia 2020, Executive Summary
Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
2021-05-18
Naslovnica za Raznolikost podjetniških motivov: GEM Slovenija 2019 Raznolikost podjetniških motivov: GEM Slovenija 2019
Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
2020-05-29
Naslovnica za A Variety of Entrepreneurial Motives: GEM Slovenia 2019, Executive Summary A Variety of Entrepreneurial Motives: GEM Slovenia 2019, Executive Summary
Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
2020-05-29
Naslovnica za Untapped entrepreneurial potential: GEM Slovenia 2018, Executive Summary Untapped entrepreneurial potential: GEM Slovenia 2018, Executive Summary
Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
2019-05-28
Naslovnica za Neizkoriščen podjetniški potencial: GEM Slovenija 2018 Neizkoriščen podjetniški potencial: GEM Slovenija 2018
Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
2019-05-13
Naslovnica za Growth of Entrepreneurial Opportunities: GEM Slovenia 2017, Executive Summary Growth of Entrepreneurial Opportunities: GEM Slovenia 2017, Executive Summary
Miroslav Rebernik (avtor, ur.), Polona Tominc, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik; Karin Širec (avtorica, ur.); Matej Rus
2018-04-25
Naslovnica za Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017 Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017
Miroslav Rebernik (avtor, ur.), Polona Tominc, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Karin Širec (avtorica, ur.)
2018-04-17
Naslovnica za Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016 Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016
Miroslav Rebernik, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Polona Tominc
2017-08-31
Naslovnica za Dynamics of Enterpreneurial Potential : GEM Slovenia 2016 : Executive Summary Dynamics of Enterpreneurial Potential : GEM Slovenia 2016 : Executive Summary
Miroslav Rebernik, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Polona Tominc
2017-08-31
Naslovnica za Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015 Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
2016-04-01
Naslovnica za Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2014 Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2014
Miroslav Rebernik., Polona Tominc, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
2015-04-01
Naslovnica za Spregledan podjetniški potencial mladih: GEM Slovenija 2013 Spregledan podjetniški potencial mladih: GEM Slovenija 2013
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj., Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
2014-10-01
Naslovnica za Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012 Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik
2013-10-01
Naslovnica za Usihanje podjetništva v Sloveniji: GEM Slovenija 2011 Usihanje podjetništva v Sloveniji: GEM Slovenija 2011
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj
2012-10-01
Naslovnica za Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva:  GEM Slovenija 2010 Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva: GEM Slovenija 2010
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj
2011-10-02
Naslovnica za Slovensko podjetništvo v letu krize: GEM Slovenija 2009 Slovensko podjetništvo v letu krize: GEM Slovenija 2009
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2010-10-01
Naslovnica za Rast podjetniške aktivnosti v Sloveniji: GEM Slovenija 2008 Rast podjetniške aktivnosti v Sloveniji: GEM Slovenija 2008
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2009-10-01
Naslovnica za Premalo razvojno usmerjenih podjetij: GEM Slovenija 2007 Premalo razvojno usmerjenih podjetij: GEM Slovenija 2007
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2008-10-01
Naslovnica za Počasne spremembe podjetniške stvarnosti: GEM Slovenija 2006 Počasne spremembe podjetniške stvarnosti: GEM Slovenija 2006
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2007-10-01
Naslovnica za Podjetništvo med željami in stvarnostjo : Global Entrepreneurship Monitor 2005 Podjetništvo med željami in stvarnostjo : Global Entrepreneurship Monitor 2005
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2006-01-03
Naslovnica za Podjetništvo na prehodu : Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2004 Podjetništvo na prehodu : Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2004
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2005-03-01
Naslovnica za Spodbujati in ohraniti razvojne ambicije: Global Entrepreneurship Monitor Slovenia 2003 Spodbujati in ohraniti razvojne ambicije: Global Entrepreneurship Monitor Slovenia 2003
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Miroslav Glas, Karin Širec
2004-05-03
Naslovnica za Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: the Slovenian Report : the Winding Road to Entrepreneurial Society Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: the Slovenian Report : the Winding Road to Entrepreneurial Society
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Miroslav Glas, Viljem Pšeničny; Toby Gavril Robertson (prevajalec)
2004-01-03
Naslovnica za Kako podjetna je Slovenija: Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002 Kako podjetna je Slovenija: Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Miroslav Glas, Viljem Pšeničny
2003-03-01