Izzivi vzpostavitve podpornega e-okolja deležnikov za celovito ureditev delovnega in bivalnega okolja na primeru podjetja Aparati d.o.o.

Avtorji

Miha Marič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Robert Leskovar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0002-5325-7542

Ključne besede:

organizacija, kadrovski management, vodenje, digitalizacija poslovanja, notranja ureditev, pravni vidiki poslovanja

Kratka vsebina

Monografija je sestavljena iz sedmih poglavij, ki so jih avtorji pripravili v povezavi z vsebino projekta “Vzpostavitev podpornega e-okolja deležnikov za celovito ureditev delovnega in bivalnega okolja v času Covid-19”. Vsem poglavjem v monografiji je ne glede na obravnavano področje skupno, da so raziskave izvedene v podjetju Aparati, d. o. o. Skozi vsa poglavja avtorji sledijo znanstvenemu pristopu skozi kritične preglede relevantnih sekundarnih virov literature, pregled stanja in raziskavo, diskusijo o ugotovitvah in podajanje predlogov za izboljšave.

 

Biografije avtorja

Miha Marič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Dr. Miha Marič je raziskovalec s področja vodenja, managementa in organizacijskih ved. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlen kot izredni profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede. Njegovi raziskovalni interesi so moč, vodenje, organizacijsko vedenje, kadrovski management, organizacija in management. Je avtor številnih izvirnih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na znanstvenih konferencah, znanstvenih monografij ter bil urednik in recenzent. Sodeluje tudi pri raziskovalnih projektih in svetovalnem delu.

Kranj, Slovenija. E-pošta: miha.maric@um.si

Robert Leskovar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Redni profesor dr. Robert Leskovar je habilitiran za področje "Kakovost in informacijski sistemi". Njegova glavna področja so raziskovanje so večkriterijsko odločanje, modeliranje in simulacija ter programski inženiring. V zadnjem obdobju objavlja tudi na področju digitalnega marketinga. Je predstojnik Katedre za informatiko na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru in član Slovenskega društva Informatika, International Society on Multiple Criteria Decision Making in Association for Computing Machinery. Na matični fakulteti izvaja predmete na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju, kot gostujoči profesor pa predava na več tujih univerzah med drugim na Prague University of Economics and Business in RWTH Aachen University Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

Kranj, Slovenija. E-pošta: robert.leskovar@um.si

Prenosi

Izdano

August 11, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-767-6

COBISS.SI ID (00)

161218051

Date of first publication (11)

2023-08-11

Kako citirati

Izzivi vzpostavitve podpornega e-okolja deležnikov za celovito ureditev delovnega in bivalnega okolja na primeru podjetja Aparati d.o.o. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.5.2023