22 Naslovi

Vse knjige

Naslovnica za Jezikovna predanost: akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici Jezikovna predanost: akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici
Marko Jesenšek (ur.), Zinka Zorko (ur.); Vida Jesenšek (prevajalka), Heather Pirjevec (prevajalka), Nada Šabec (prevajalka)
2006-10-01
Naslovnica za Avgust Pavel Avgust Pavel
Zinka Zorko (ur.), Miha Pauko (ur.)
2003-10-01
Naslovnica za Dajnkov zbornik: referati s simpozija v Črešnjevcih Dajnkov zbornik: referati s simpozija v Črešnjevcih
Marko Jesenšek (ur.), Bernard Rajh (ur.)
1999-10-01
Naslovnica za Dajnkovo berilo Dajnkovo berilo
Bernard Rajh (izbral, uredil in napisal spremno besedo)
1999-10-01