Slovenski podjetniški observatorij / Slovenian Entrepreneurship Observatory

26 Naslovi

Slovenski podjetniški observatorij (SPO)

Slovenski podjetniški observatorij je nastal leta 1998 po vzoru nekdanjega Observatory of European SMEs. S Slovenskim podjetniškim observatorijem Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na EPF UM vsako leto predstavi pregled stanja slovenske podjetniške demografije primerjalno z evropsko, v drugem delu pa se podrobneje posveti eni ali več aktualnim temam s področja podjetništva, ki posegajo na 10 področij Akta za mala podjetja. Na ta način zagotavlja potrebne harmonizirane primerjalne analize in pripravo usklajenih poročil za oblikovalce ekonomske politike ter akterje pospeševanja podjetništva v Sloveniji. Raziskava je vsa leta financirana z različnimi temeljnimi in ciljnimi raziskovalnimi projekti ter v sklopu raziskovalnega programa »Podjetništvo za inovativno družbo«. Že vrsto let pa raziskavo financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Urednika:
Prof. dr. Miroslav Rebernik (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)
Prof. dr. Karin Širec (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)

E-ISSN 3023-9818
Tiskane izdaje ISSN 1854-8040

Vse knjige

Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2018

Dijana Močnik, Mojca Duh, Katja Crnogaj; Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
28.02.2019

Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM

Miroslav Rebernik, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Jožica Knez-Riedel, Tadej Krošlin, Dijana Močnik, Matjaž Mulej, Ksenja Pušnik, Matej Rus; Karin Širec (avtorica in urednica); Polona Tominc
20.03.2018

Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo: Slovenski podjetniški observatorij 2017

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Karin Širec (avtorica in urednica); Matjaž Denac, Dijana Močnik
05.03.2018

Slovenska podjetja in družbena odgovornost: Slovenski podjetniški observatorij 2016

Dijana Močnik, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik; Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
08.03.2017

Slovenska podjetja in značilnosti start-up ekosistema: Slovenski podjetniški observatorij 2015

Dijana Močnik, Matej Rus; Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
01.02.2016

Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja: Slovenski podjetniški observatorij 2014

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Barbara Bradač Hojnik
01.02.2015

Razvojni potenciali slovenskega podjetništva: Slovenski podjetniški observatorij 2011/12

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Karin Širec (avtorica in urednica); Polona Tominc, Dijana Močnik, Barbara Bradač Hojnik, Romana Korez Vide, Tjaša Štrukelj, Lidija Hauptman
01.04.2012

Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja: Slovenski podjetniški observatorij 2009/10

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Karin Širec (avtorica in urednica); Polona Tominc, Dijana Močnik, Mojca Duh, Matej Rus, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Jožica Knez-Riedel, Romana Korez Vide, Tjaša Štrukelj, Jernej Belak, Zoran Stamenčić
01.09.2010

Različnost kot podjetniška priložnost: Slovenski podjetniški observatorij 2007/08

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Karin Širec (avtorica in urednica); Polona Tominc, Dijana Močnik, Mojca Duh, Matej Rus, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Rok Podgornik
01.11.2008

Podobe slovenskega podjetništva v letu 2006

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Tadej Krošlin (avtor in urednik); Maks Tajnikar, Polona Tominc, Mojca Duh, Karin Širec, Ksenja Pušnik, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
01.11.2007

The Age as a Resource: Aktivno staranje v Sloveniji in novih državah članicah EU

Ksenja Pušnik, Monika Šlebinger, Barbara Bradač Hojnik, Miroslav Rebernik
01.10.2007

Slovenski podjetniški observatorij 2005

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Mojca Duh, Matej Rus, Tadej Krošlin, Ksenja Pušnik, Barbara Bradač Hojnik, Dijana Močnik
01.06.2006

Slovenski podjetniški observatorij 2004. Del 2

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Mojca Duh, Tadej Krošlin, Gregor Radonjič
03.05.2005

Slovenski podjetniški observatorij 2004. Del 1

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Matej Rus, Silvo Dajčman
01.11.2004

Slovenian Entrepreneurship Observatory 2003

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Jožica Knez Riedl, Polona Tominc, Karin Širec, Matej Rus, Tadej Krošlin, Silvo Dajčman
01.10.2004

Slovenski podjetniški observatorij 2003

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Jožica Knez Riedl, Polona Tominc, Karin Širec, Matej Rus, Tadej Krošlin, Silvo Dajčman
01.03.2004

Slovenian Entrepreneurship Observatory 2002

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Jožica Knez Riedl, Karin Širec, Matej Rus, Polona Tominc, Tadej Krošlin; Igor Rižner (prevajalec), Michael Manske (prevajalec)
01.04.2003

Slovenski podjetniški observatorij 2002. (2. del)

Miroslav Rebernik, Jožica Knez Riedl, Dijana Močnik, Karin Širec, Matej Rus, Tadej Krošlin, Polona Tominc.
01.12.2002

Slovenski podjetniški observatorij 2002. (1. del)

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Matej Rus
01.10.2002

Slovenski podjetniški observatorij 2000 = Slovene entrepreneurship observatory 2000

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik (avtor, prevod v angleščino), Matej Rus; Martin Cregeen (prevod v angleščino)
01.12.2000