Raziskava ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev za digitalno transformacijo podjetij

Avtorji

Samo Bobek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Zdenko Deželak, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Irena Šišovska Klančnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Uroš Zabukovšek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Simona Sternad Zabukovšek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

digitalna preobrazba (transformacija), trajnostni razvoj, tehnološka platforma, računalništvo v oblaku, informacijska arhitektura, celovita informacijska rešitev (ERP), rešitve za upravljanje odnosov s strankami (CRM), rešitve za upravljanje z dokumenti (DMS), rešitve digitalnega marketinga

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Raziskava ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev za digitalno transformacijo podjetij obravnava področje trajnostne digitalne preozbrazbe, na katero vpliva tako izbira tehnološke platforme kot tudi informacijska arhitektura digitaliziranih organizacij. Evropska unija (EU) je opredelila digitalno preobrazbo kot eno od ključnih področij razvoja. Evropska komisija je oblikovala in objavila vizijo in smernice za digitalno preobrazbo, ki vključujejo tudi cilje EU na področju digitalne preobrazbe. EU se tudi zaveda izzivov, povezanih z onesnaževanjem in podnebnimi spremembami, ki jih onesnaževanje povzroča, ter njihove povezanosti z digitalno preobrazbo. EU je objavila “European Green Deal”, ki temelji na konceptih trajnostnega razvoja Združenih narodov. Celovita trajnostno usmerjena obravnava digitalne preobrazbe tako vključuje združitev poslovnih procesov in digitalnih tehnologij v digitalizirano poslovanje. Zato je v prvem delu znanstvene monografije poudarek na digitalni preobrazbi in odgovorih na vprašanje, kako lahko informacijske tehnologije in informacijske rešitve vplivajo na trajnostni razvoj podjetij in družbe. V drugem delu znanstvene monografije je opredeljen sodoben koncept informacijske arhitekture digitaliziranih organizacij. Pomembno vlogo pri digitalni preobrazbi organizacij imajo poslovne informacijske rešitve, ki jih organizacije uporabljajo za informacijsko podporo svojih poslovnih procesov in delovnih tokov. Najpomembnejši predstavnik poslovnih informacijskih rešitev so celovite informacijske rešitve (rešitve ERP). Poleg teh pa v skupino poslovnih informacijskih rešitev uvrščamo tudi rešitve za upravljanje odnosov s strankami (rešitve CRM), rešitve za upravljanje dokumentnih sistemov (rešitve DMS), rešitve digitalnega marketinga ter mnoge druge. Za omenjene poslovne informacijske rešitve so v drugem delu znanstvene monografije opisane opredelitve in njihove značilnosti, ponudniki teh poslovnih informacijskih rešitev in podrobnejši opis posameznih poslovnih informacijskih rešitev, prisotnih na slovenskem trgu. Tako si lahko bralec za vsak sklop raziskanih informacijskih rešitev ustvari začetni vtis o uporabnosti posameznih rešitev za posamezno podjetje oz. organizacijo.

Biografije avtorja

Samo Bobek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Samo Bobek je redni profesor za področje e-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor. Je predstojnik katedre za e-poslovanje. Je nosilec in izvajalce več predmetov na prvi, drugi in tretji stopnji. Bil je mentor pri več magistrskih in doktorskih disertacijah na Univerzi v Mariboru ter sopredavatelj in zunanji ocenjevalec doktorskih disertacij v Evropi in Indiji. Izvajal je predavanja na univerzah v Evropski uniji, Indiji, Kitajski, ZDA in Rusiji. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v področja rešitev za e-poslovanje, managementa informatike in poslovnih informacijskih rešitev ter v zadnjem času tudi različnih področij digitalne transformacije. Prof. Bobek je sodeluje v raziskovalnem programu ARRS Podjetništvo za inovativno družbo, sodeloval/sodeluje v več mednarodnih projektih. Prof. Bobek je bil svetovalec za različna področja informatizacije v Abanki, Poštni banki, Probanki, Pošti Slovenije, Zavarovalnici Maribor in v drugih podjetjih.

Maribor, Slovenija. E-pošta: samo.bobek@um.si

Zdenko Deželak, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Predavatelj mag. Zdenko Deželak se raziskovalno ukvarja z vidiki e-poslovanja v pogojih sodobnega gospodarstva in vplivi na poslovne procese, uporabo e-dokumentov in e-arhiviranja, načrtovanje in izvedbo spletnih rešitev ter uporabo računalnika in računalniških pripomočkov v izobraževanju. Je tudi nosilec mednarodno priznanih nazivov Microsoft Certified Professional (MCP), Microsoft Technology Associate (Software Development Fundamentals, Database Fundamentals, Windows Server Administration Fundamentals, Security Fundamentals, Networking Fundamentals, Windows Operationg System Fundamentals), Microsoft Certified Technology Specialist (Dynamics CRM in NAV). Microsoft Office Specialist (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, SharePoint in OneNote) in Microsoft Office Expert (Word in Excel).

Maribor, Slovenija. E-pošta: zdenko.dezelak@um.si

Irena Šišovska Klančnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Asistentka Irena Šišovska Klančnik, mag. ekon. in posl. ved. se raziskovalno ukvarja s tematike iz področja e-poslovanja in m-poslovanja, rešitev ERP in mobilnih rešitev ERP (mERP) in uvajanje ter uporaba tovrstnih rešitev. Ima opravljenih več mednarodnih certifikatov Microsoft Office Specialist in sicer: PowerPoint, Microsoft Word in Word Expert, Access Expert (za Microsoft 365 Apps and Office 2019), Excel 2016, Outlook 2016 in Access 2016. Poleg tega je opravila certifikat ECDL in Microsoft Certified Technology Specialist (Dynamics NAV).

Maribor, Slovenija. E-pošta: irena.sisovska@um.si

Uroš Zabukovšek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Mag. Uroš Zabukovšek se ukvarja s projektnim vodenjem, svetovanjem in z informatizacijo poslovnih procesov s poudarkom na platformi MS SharePoint. Je certificiran Microsoft Trainer (MCT) za področje MS SharePoint. Pridobljenih ima več kot 20 certifikatov na področju Microsoft rešitev. Sodeloval je na več (mednarodnih) projektih v srednje velikih proizvodnih podjetjih, javnih podjetjih in bančnem sektorju. Med projekti so bili tudi projekti izbire in uvedbe industrijsko specifičnih informacijskih rešitev.

Maribor, Slovenija. E-pošta: uros.zabukovsek1@student.um.si

Simona Sternad Zabukovšek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Simona Sternad Zabukovšek je izredna profesorica za področje E-poslovanja na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF), Katedra za e-poslovanje. Je nosilka in izvajalka več predmetov na prvi, drugi in tretji stopnji na EPF. Poleg tega je predstojnica usmeritve Elektronsko poslovanje na univerzitetnem programu. Je (so)avtorica člankov v različnih (inter)nacionalnih monografijah, konferencah in revijah. Je članica programske skupine Podjetništvo za inovativno družbo (P5-0023), in je oz. je bila vodja in članica več več mednarodnih in nacionalnih projektih. Na UM je odogovrna za članstvo v združenju Microsoft Learn, na EPF pa za delovanje: Microsoft Exam Center, SAP University Alliances, in Microsoft Imagine. Poleg naziva Microsoft Certified Trainer (MCT, 2008-) ima pridobljenih še več drugih nazivov in opravljenih več kot 50 drugih certifikatov s področja IKT. Redno se izobražuje in nadgrajuje svoje strokovno znanje ter širi osebno mrežo in sodelovanja z domačimi in tujimi strokovnjaki.

Maribor, Slovenija. E-pošta: simona.sternad@um.si

Prenosi

Izdano

July 13, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-758-4

COBISS.SI ID (00)

158452483

Date of first publication (11)

2023-07-13

Kako citirati

Raziskava ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev za digitalno transformacijo podjetij. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.8.2023