Hibridnost pravnega normiranja v Evropski uniji: Pravni in institucionalni vidiki uporabe mehkega prava in pojav hibridnih pravnih področij

Avtorji

Verena Rošic Feguš
Evropska pravna fakulteta Nove univerze

Ključne besede:

normativno okolje EU, mehko pravo, hibridnost, komplementarnost, minimalni procesni standardi

Kratka vsebina

Normativno okolje EU je postalo dinamičen regulativni okvir, v katerem normativno raznoliki pravni akti, sprejeti v posledici medsebojno različnih postopkov odločanja, postajajo vse pomembnejši, tradicionalna zakonodajna metoda EU pa kljub ohranjanju svoje osrednjosti, izgublja kot izključen način pravnega reguliranja. Zaradi sence hierarhije, ki jo zavezujoče pravo nudi mehkemu pravu, kadar se »prošnja« mehkega prava za upoštevanje izjalovi, prihaja do »prostovoljne prisile« in kreativnega pravotvorja: inter alia ob obstoju specifičnih okoliščin mehko uporablja mehanizme izvrševanja identične mehanizmu izvrševanja zavezujočega prava, zato v končnem rezultatu razlike za države članice glede na naravo uporabljenega prava ni. Po empirični raziskavi treh pravnih področij knjiga ponuja ugotovitve o hibridnosti pravnega normiranja v EU, kjer sooobstoj mehkega in zavezujočega prava tvori hibridna pravna področja, na katerih je vloga mehkega prava spremenljivka predpogojena s politično konfliktnostjo področja ter odvisna od razlikovalnega kriterija vrste pristojnosti EU, predlaga pa tudi vpeljavo minimalnih procesnih standardov za zagotovitev demokratične legitimnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Verena Rošic Feguš, Evropska pravna fakulteta Nove univerze

Dr. Verena Rošic Feguš je docentka na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, kjer je nosilka in so-nosilka več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Kor raziskovalka sodeluje pri več mednarodnih in evropskih projektih, trenutno je zaposlena kot raziskovalka na University of Eastern Finland, Helsinki, Finska (projekt Revolve) in v raziskovalni skupini Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze. Je avtorica več člankov in delov monografij objavljenih v slovenskem in angleškem jeziku.

Nova Gorica, Slovenija. E-pošta: verena.rosic.fegus@epf.nova-uni.si

Prenosi

Izdano

18.04.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-725-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

18.04.2023

Kako citirati

Hibridnost pravnega normiranja v Evropski uniji: Pravni in institucionalni vidiki uporabe mehkega prava in pojav hibridnih pravnih področij. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.1.2023