Mikropropagacija koščičarjev

Avtorji

Metka Šiško
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ključne besede:

in vitro razmnoževanje, Prunus, rastlinske tkivne kulture, koščičarji, mikropropagacija

Kratka vsebina

Mikropropagacija je osnovna tehnika rastlinskih tkivnih kultur. Je način hitrega vegetativnega razmnoževanja rastlin v laboratoriju. Razmnoževanje lesnatih rastlin z mikropropagacijo je v večini primerov veliko težavneje kot mikropropagacija zelnatih rastlin. Najbolj težavna je prva stopnja mikropropagacije, kjer razkužujemo rastlinski material. Pri drevesih, ki rastejo na prostem, lahko naletimo tudi na notranje okužbe, ki jih z metodami površinske sterilizacije ne moremo odstraniti. Pri lesnatih rastlinah je lahko težavna tudi stopnja koreninjenja. Vsak genotip ima svoje zahteve, zato moramo optimalni postopek proučiti za vsakega posebej. Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru že več let raziskujemo postopke za uspešno razmnoževanje koščičarjev in vitro. Največ raziskav je narejenih na marelici, češnji in slivi, zato je mikropropagacija teh vrst v monografiji bolj natančno opisana. Prvi del monografije je pregled posameznih stopenj mikropropagacije, vključno z opisom laboratorija in potrebne opreme za delo s tkivnimi kulturami. Monografija bo služila tudi kot učno gradivo za študente pri predmetih iz rastlinske biotehnologije in rastlinskih tkivnih kultur.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Metka Šiško , Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: metka.sisko@um.si

Prenosi

Izdano

29.06.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-607-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.06.2022

Kako citirati

Mikropropagacija koščičarjev. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkbv.8.2022