5 Naslovi
 Prostori

Prostori

Zbirka Prostori obsega dve vrsti knjižnih izdaj: dela avtorjev, s čemer skrbi za afirmacijo, popularizacijo in dokumentacijo raziskovalnih dosežkov posameznikov, prvenstveno geografov, ter knjižne izdaje iz področja geografije in sorodnih ved. Vključuje izvirne in prevedene znanstvene monografije, poročila o projektnih nalogah, disertacije, študijska gradiva in univerzitetne učbenike, vse kar je rezultat raziskovalnega dela. Zbirka je tudi oblika afirmacije raziskovalnega dela članov Oddelka za  geografijo Filozofske fakultete, čeprav je odprta do vseh avtorjev, katerih raziskovalno delo je vsebinsko in metodološko vredno objave.  V prostorskem pogledu je namenjena poznavanju lokalnega okolja, Maribora in severovzhodnega dela Slovenije, s čemer bi naj prispevala k boljšemu poznavanju prostora in krepkejši zavesti o njegovih naravnih, kulturnih in razvojnih potencialih. Knjižne izdaje so praviloma pripravljene v tiskani in digitalni obliki in brezplačno dostopne na spletu.

Urednik: 
Prof. dr. Vladimir Drozg (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)

Vse knjige

Naslovnica za Vpogled v socialno geografijo Vpogled v socialno geografijo
Vladimir Drozg
2020-10-23
Naslovnica za Kulturna pokrajina Haloz Kulturna pokrajina Haloz
Vladimir Drozg (ur.), Uroš Horvat (ur.), Eva Konečnik Kotnik (ur.)
2019-09-11
Naslovnica za Geografije Podravja Geografije Podravja
Vladimir Drozg (ur.), Uroš Horvat (ur.), Eva Konečnik Kotnik (ur.)
2017-09-04