Prostori

6 Naslovi
 Prostori

Prostori

Zbirka Prostori obsega dve vrsti knjižnih izdaj: dela avtorjev, s čimer skrbi za afirmacijo, popularizacijo in dokumentacijo raziskovalnih dosežkov posameznikov, prvenstveno geografov, ter knjižne izdaje iz področja geografije in sorodnih ved. Vključuje izvirne in prevedene znanstvene monografije, poročila o projektnih nalogah, disertacije, študijska gradiva in univerzitetne učbenike, vse, kar je rezultat raziskovalnega dela. Zbirka je tudi oblika afirmacije raziskovalnega dela članov Oddelka za  geografijo Filozofske fakultete, čeprav je odprta do vseh avtorjev, katerih raziskovalno delo je vsebinsko in metodološko vredno objave.  V prostorskem pogledu je zbirka namenjena lokalnemu okolju, Mariboru in severovzhodnemu delu Slovenije ter Sloveniji kot celoti, s čimer bi naj prispevala k boljšemu poznavanju tega prostora in krepkejši zavesti o njegovih naravnih, kulturnih in razvojnih potencialih. Knjižne izdaje so praviloma pripravljene v tiskani in digitalni obliki in brezplačno dostopne na spletu. Prvi urednik zbirke je bil dr. Vladimir Drozg, Melikov nagrajenec Zveze geografov Slovenije.

Urednica: 
Izr. prof. dr. Eva Konečnik Kotnik (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)

Vse knjige

Dravsko polje

Uroš Horvat (ur.), Eva Konečnik Kotnik (ur.), Igor Žiberna (ur.)
07.12.2023

Vpogled v socialno geografijo

Vladimir Drozg
23.10.2020

Kulturna pokrajina Haloz

Vladimir Drozg (ur.), Uroš Horvat (ur.), Eva Konečnik Kotnik (ur.)
11.09.2019

Geografije Podravja

Vladimir Drozg (ur.), Uroš Horvat (ur.), Eva Konečnik Kotnik (ur.)
04.09.2017