93 Naslovi

Vse knjige

Naslovnica za Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah
Vera Smole (ur.), Mihaela Koletnik (ur.); Heather Pirjevec (prevajalka)
2006-10-01
Naslovnica za Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika
Marko Jesenšek (ur.); Christiane Kordić (prevajalka), Vida Jesenšek (prevajalka)
2005-10-01
Naslovnica za Kultura govora na Radiu Maribor Kultura govora na Radiu Maribor
Alenka Valh Lopert
2005-10-01
Naslovnica za Hišna imena v Žireh Hišna imena v Žireh
Marija Stanonik
2005-10-01
Naslovnica za Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij
Marko Jesenšek (avtor in urednik), Zinka Zorko, Mihaela Koletnik, Drago Unuk, Irena Stramljič Breznik, Vida Jesenšek, Melanija Larisa Fabčič, Nada Šabec
2004-10-01
Naslovnica za Besedoslovje v delih Frana Miklošiča Besedoslovje v delih Frana Miklošiča
Zinka Zorko (ur.), Mihaela Koletnik (ur.); Nada Šabec (angleški in nemški prevodi ), Vida Jesenšek (angleški in nemški prevodi)
2004-10-01
Naslovnica za Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja
Zinka Zorko (ur.), Mihaela Koletnik (ur.)
2003-10-01
Naslovnica za Razvoj slovenske jezikoslovne misli Razvoj slovenske jezikoslovne misli
Martina Orožen
2003-10-01
Naslovnica za Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja
Fedora Ferluga Petronio (ur.)
2002-10-01
51-93 od 93