Book of abstracts of the 2nd International Scientific Conference "Teaching Methods for Economics and Business Sciences", 7. May 2018, Maribor, Slovenia

Avtorji

Nataša Gajšt (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

visokošolsko izobraževanje, prakse poučevanja, učne metode, ekonomske in poslovne vede, študenti

Kratka vsebina

Knjiga povzetkov 2. mednarodne znanstvene konference "Učne metode za ekonomske in poslovne vede", 7. maj 2018, Maribor, Slovenija. Današnje globalno poslovno okolje se sooča s številnimi kompleksnimi in multidisciplinarnimi izzivi. Ker poslovne šole izobražujejo nove generacije poslovnežev, ki se bodo morali spopadati s temi izzvi, morajo učitelji na teh ustanovah nenehno inovirati svoje metode poučevanja in pristope k poučevanju, da lahko študentom prenesejo ustrezna znanja o poslovnih navadah, procesih in okoljih. Novi, innovativni pristopi k poučevanju predmetov na področju ekonomskih in poslovnih ved so torej nujni za spodbujanje radovednosti in inovativnosti naših študentov in za razvoj njihovih stokovnih kompetenc in spretnosti. Le tako bodo naši diplomanti pri svojem delu v poslovnem okolju naredili pozitiven vpliv na gospodarskem in družbenem področju. Ta Knjiga povzetkov vsebuje povzetke 2. mednarodne znanstvene konference »Učne metode za področje ekonomskih in poslovnih ved«, ki se je odvijala 7. maja 2018  na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakuteti. Želim izraziti zahvalo vsem avtorjem, ki so prispevali svoja dela za to konferenco, kot naš skupni odgovor na zgoraj omenjene izzive.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nataša Gajšt (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.gajst@um.si.

Izdano

24.04.2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-157-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-157-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

24.04.2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Meha vezava (Brezplačno)

Meha vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-158-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-157-5

COBISS.SI ID (00)

Dimenzije

21cm x 14,8cm x 0,3cm

Kako citirati

(Ed.). (2018). Book of abstracts of the 2nd International Scientific Conference "Teaching Methods for Economics and Business Sciences", 7. May 2018, Maribor, Slovenia: Vol. TMEBS 2. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/334