Proceedings of the 1st International Scientific Conference "Teaching Methods for Economics and Business Sciences", 8 May 2017, Maribor, Slovenia

Avtorji

Nataša Gajšt (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

učne emtode, ekonomija, poslovništvo, mednarodna konferenca, univerzitetna izobrazba, študenti

Kratka vsebina

Zbornik prispevkov 1. mednarodne znanstvene konference: »Učne metode za ekonomske in poslovne vede« 8. maj 2017, Maribor, Slovenija. Poučevanje je izziv, pa tudi nagrajevanje. Podprto je z enim ključnim vprašanjem: kako zgraditi dobro učno in učno okolje, da bodo naši učenci lahko pridobili strokovne kompetence, ki jim bodo omogočile uspešnost v današnjem globalnem poslovnem okolju. Med te prispevke spadajo prispevki, ki so bili predstavljeni na 1. mednarodni znanstveni konferenci »Metode poučevanja ekonomije in poslovnih ved«, ki je potekala 8. maja 2017 na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Prispevki obravnavajo učne rezultate učencev, razvoj in merjenje strokovnih in transverzalnih kompetenc in spretnosti učencev, ustvarjalne tehnike poučevanja in učenja, kot so brainstorming in kreativno reševanje problemov, aktivno učenje in skupno učenje, samoocenjevanje učencev pri učenju, izkustveno učenje in vseživljenjsko učenje, praktične metode poučevanja, kot so poslovne simulacije, akcijsko učenje in integracija znanja, inovacije in trajnost različnih metod poučevanja, dejavnosti neformalnega učenja in poučevanja za razvoj poklicnih kompetenc, etični vidiki ustvarjanja dobrega študentskega okolja , krepitev zmogljivosti, učni stil učencev, učni stili, ustvarjalnost učencev in nenazadnje akademski uspeh učencev in njihovo osebno dobro počutje. Ti prispevki nudijo dragocen vpogled v akademsko pedagoško prakso in prispevajo k odgovoru na zgornje vprašanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nataša Gajšt (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.gajst@um.si.

Prenosi

Izdano

20.09.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-091-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-091-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

20.09.2017

Kako citirati

(Ed.). (2017). Proceedings of the 1st International Scientific Conference "Teaching Methods for Economics and Business Sciences", 8 May 2017, Maribor, Slovenia: Vol. TMEBS 1. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/277