Retorika v poslovnem komuniciranju: delovni listi

Avtorji

Jasna Potočnik Topler
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
Mojca Strašek Dodig
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Brežicah

Ključne besede:

retorika, poslovno komuniciranje, prepričevanje, govor, nastop

Kratka vsebina

Retorika je veščina prepričevanja. Človeka spremlja že tisočletja, temelje retorični teoriji pa je postavil starogrški mislec Aristotel. Skozi zgodovinska obdobja je doživljala razvoj, vzpone, pa tudi padce. Danes se vse bolj zavedamo pomena poznavanja te veščine na najrazličnejših področjih javnega in zasebnega življenja, saj nenazadnje prispeva k boljši bralni pismenosti posameznika in družbe. Eden od ciljev poučevanja retorike na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru je študenta pripraviti na analizo ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik v vsakodnevnem življenju: od zasebnih razgovorov, prek medijev, študijskih situacij in oblikovanja strokovnih besedil. Prav tako je cilj študente seznaniti z različnimi diskurzi, jih naučiti samostojnega, samozavestnejšega, jasnega, strukturiranega in kritičnega izražanja stališč ter oblikovanja strukturiranih krajših in daljših besedil. Knjižica vsebuje delovne liste, ki bodo kot oporne točke v pomoč pri retoriki v poslovnem komuniciranju, ko bodo v ospredju teme, kot so zgodovina, retorični žanri, kanoni, prepričevanje in jezik. Pozornost bomo med drugim posvetili tudi pravnim vidikom komuniciranja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Jasna Potočnik Topler, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: jasna.potocnik1@um.si.

Mojca Strašek Dodig, Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Brežicah

Brežice, Slovenija. E-pošta: mojca.strasek.dodig@gmail.com.

Literatura

Aristoteles. (2011). Retorika, Ars rhetorica. Ljubljana: Gorenjski tisk.

Cialdini, R. (2015). Vpliv, Psihologija prepričevanja. Ljubljana: Umco.

Gawain, S. (2012). Ustvarjalna vizualizacija: uporabite moč svoje domišljije in ustvarite, kar si v življenju želite. Ljubljana: Alpha center.

Gorenak, M., in Potočnik Topler, J. (2016). The Power of Words at Mega-Event Opening Ceremonies. Tourism Culture & Communication. letnik 16, št. 3, str. 97–107.

Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008, 66/2008 – popr., 39/2009, 55/2009 – odl. US, 91/2011, 54/2015, 38/2016, 27/2017).

Kmecl, M. (1996). Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović.

Škerlep, A. (2001). Retorične razsežnosti institucionalnega diskurza. Teorija in praksa, letnik 38, št. 4, 543–559.

Zidar Gale, T. (2007). Retorika – veščina prepričevanja: odličnost nastopanja v poslovnem svetu. Ljubljana: Planet GV.

Zidar Gale, T., idr. (2011). Retorika: Uvod v govorniško veščino. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Prepričevalna sredstva. Dostopno na: http://www.european-rhetoric.com/ethos-pathos-logos-modes-persuasion-aristotle/(julij 2018).

Mehrabianovo pravilo. Ubiquity.acm.org, 2011. Dostopno na: https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=2043156 (november 2018).

Prenosi

Izdano

21.12.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-214-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-214-5

Date of first publication (11)

21.12.2018

Kako citirati

Retorika v poslovnem komuniciranju: delovni listi. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/371