Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovenski jezik, zgodovina jezika, jezik v stiku, slovaropisje, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar

Kratka vsebina

Monografija predstavlja vlogo in položaj slovenskega jezika v medkulturnem področju Podonavske regije. Razdeljena je na tri poglavja. V prvem poglavju je v izhodišče jezikoslovnih raziskav postavljeno vprašanje, kako se oblikuje regijska stičnost slovenskega jezika z drugimi (ne)slovanskimi jeziki. V drugem poglavju je predstavljeno najpomembnejše slovaropisno delo na področju diahronije slovenskega jezika zadnjih dvajsetih let, tj. Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja // SSKJ16. V tretje poglavju je predstavljen Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Slovenija in Madžarska sta dali pobudo za skupen slovarski projekt. Priprava madžarsko-slovenskega slovarja je bila zaupana slovenistiki na Filozofski fakulteti ELTE v Budimpešti leta 2015. SSKJ16 in Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar sta na področju slovaropisja vrhunska znanstvena dosežka.

Monografija je nacionalno pomembna študija na področju slovenskega jezika. Opozarja na jezikovno raznovrstnost, literarno-kulturno dediščino in znanstveno-raziskovalno sodelovanje slovenistov v prostoru, kjer prihaja do regijske stičnosti slovenskega z drugimi (ne)slovanskimi jeziki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Izdano

16.07.2020

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-365-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-365-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.07.2020

Dimenzije

16cm x 23cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar (Vols. 135). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/487