Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija predstavlja vlogo in položaj slovenskega jezika v medkulturnem področju Podonavske regije. Razdeljena je na tri poglavja. V prvem poglavju je v izhodišče jezikoslovnih raziskav postavljeno vprašanje, kako se oblikuje regijska stičnost slovenskega jezika z drugimi (ne)slovanskimi jeziki. V drugem poglavju je predstavljeno najpomembnejše slovaropisno delo na področju diahronije slovenskega jezika zadnjih dvajsetih let, tj. Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja // SSKJ16. V tretje poglavju je predstavljen Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Slovenija in Madžarska sta dali pobudo za skupen slovarski projekt. Priprava madžarsko-slovenskega slovarja je bila zaupana slovenistiki na Filozofski fakulteti ELTE v Budimpešti leta 2015. SSKJ16 in Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar sta na področju slovaropisja vrhunska znanstvena dosežka.

Monografija je nacionalno pomembna študija na področju slovenskega jezika. Opozarja na jezikovno raznovrstnost, literarno-kulturno dediščino in znanstveno-raziskovalno sodelovanje slovenistov v prostoru, kjer prihaja do regijske stičnosti slovenskega z drugimi (ne)slovanskimi jeziki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Naslovnica za Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine:  Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar
Izdano
2020-07-16
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-365-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-07-16
Dimenzije
16cm x 23cm x 2cm