Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo je posvečena 80-letnici Jožeta Lipnika, upokojenega profesorja Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in nekdanjega predstojnika Oddelka za slovanske jezike in književnosti. Šestindvajset domačih in tujih raziskovalcev je napisalo svoje prispevke v slovenščini, poljščini, češčini, makedonščini, hrvaščini, nemščini in angleščini; slovensko pisane razprave imajo slovensko-angleške sinopsise in angleške povzetke, neslovensko pisane razprave pa slovensko-angleške sinopsise in slovenske povzetke. Gre za razprave s področja didaktike jezika in književnosti, jezikoslovja ter literarnih ved – posvečene so Lipnikovemu visokemu življenjskemu jubileju in njegovemu raznovrstnemu znanstveno-raziskovalnemu ter umetniškemu delu (poezija).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si.

Naslovnica za Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika
Izdano
2017-01-11
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-005-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-01-11
Dimenzije
17cm x 23cm x 3,6cm