Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Jože Lipnik, jubilee, language didactics, literature didactics, linguistics, literary history, življenjski jubilej, didaktika jezika, didaktika književnosti, jezikoslovje, literarna zgodovina

Kratka vsebina

Monografija Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo je posvečena 80-letnici Jožeta Lipnika, upokojenega profesorja Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in nekdanjega predstojnika Oddelka za slovanske jezike in književnosti. Šestindvajset domačih in tujih raziskovalcev je napisalo svoje prispevke v slovenščini, poljščini, češčini, makedonščini, hrvaščini, nemščini in angleščini; slovensko pisane razprave imajo slovensko-angleške sinopsise in angleške povzetke, neslovensko pisane razprave pa slovensko-angleške sinopsise in slovenske povzetke. Gre za razprave s področja didaktike jezika in književnosti, jezikoslovja ter literarnih ved – posvečene so Lipnikovemu visokemu življenjskemu jubileju in njegovemu raznovrstnemu znanstveno-raziskovalnemu ter umetniškemu delu (poezija).

Biografija avtorja

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si.

Izdano

January 11, 2017

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-005-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-004-2

COBISS.SI ID (00)

89979649

Date of first publication (11)

2017-01-11

Dimenzije

17cm x 23cm x 3,6cm

Kako citirati

(Ed.). (2017). Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika: Vol. ZORA 119. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/187