Conference Proceedings / 10th International Language Conference on »The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures«, 20 and 21 September 2018, Celje, Slovenia

Avtorji

Polona Vičič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
Nataša Gajšt (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Alenka Plos (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

Konferenčni zbornik / 10. mednarodna jezikovna konferenca »Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami«: 20. in 21. september 2018, Celje, Slovenija. V današnjem izrazito globalnem poslovnem svetu se govorci različnih jezikov in z njimi povezanih kultur srečujejo in komunicirajo na dnevni ravni. Zato je ključnega pomena, da jezikovno izobraževanje na vseh ravneh formalnega izobraževanja razvija znanje tujih jezikov, podkrepljeno z medkulturnimi kompetencami, ki ga študentje potrebujejo za uspešno zaposlitev in tekom svoje kariere. Za učinkovito poučevanje in učenje tujih strokovnih jezikov sta tako nujni prilagoditev študijskega procesa specifičnim potrebam posameznih strok kakor tudi vključevanje sodobnih in razvijajočih trendov na področju poučevanja in učenja tujih jezikov. Raziskovanje in izmenjava relevantnega znanja in primerov dobrih praks na področju poučevanja in učenja tujih strokovnih jezikov sta osrednja cilja te publikacije, ki vključuje prispevke 10. mednarodne jezikovne konference »Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami«, ki je potekala 20. in 21. septembra 2018 na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za logistiko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Polona Vičič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: polona.vicic@um.si.

Nataša Gajšt (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.gajst@um.si.

Alenka Plos (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.plos@um.si.

Naslovnica za Conference Proceedings /  10th International Language Conference on »The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures«, 20 and 21 September 2018, Celje, Slovenia
Izdano
2019-03-27

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-252-7
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-03-14