Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed: priročnik za starše

Avtorji

Dragica Haramija (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Kratka vsebina

Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed: priročnik za starše je nastal v okviru istoimenskega raziskovalno-razvojnega projekta, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo RS (od oktobra 2016 do novembra 2017). Gre za projekt na področju spodbujanja družinskega branja oz. družinske pismenosti, ki je del bralne pismenosti (ta pa je nujni pogoj za delovanje človeka v družbi) in vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti v vrtcu (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) ter na vseh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in motivacijskem). Najprej je bila izdana monografija V objemu besed, na podlagi katere smo pripravili strokovni priročnik za starše. V priročniku na poljuden način prispevamo k dvigu ozaveščenosti o pomenu branja kot vseživljenjskega procesa. Družinsko pismenost opredeljujemo kot skupek različnih dejavnosti znotraj družine, ki so povezane s pismenostjo v najširšem pomenu besede, ko hkrati sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. Ob dejavnikih spodbujanja bralne pismenosti (IFLA, 2006: obkroženost z bralnim gradivom, branje otroku in odrasli kot bralni zgled) so v priročniku predstavljene različne spodbude za pozitiven odnos do bralne kulture in navad, povezanih s pismenostjo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Dragica Haramija (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: dragica.haramija@um.si.

Literatura

Ann BOEHM, 2001: Boehm Test of Basic Concepts-3: Preschool. San Antonio: The

Psychological Corporation.

The benefits of reading (b. d.), 10 reasons why you should read to your kid, (b. d.).

Dostopno na https://www.earlymoments.com/promoting-literacy-and-a-love-ofreading/why-reading-to-children-is-important/ [16. 10. 2016].

Dragica HARAMIJA (ur.), 2017: V objemu besed: razvijanje družinske pismenosti.

Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Univerze v Mariboru.

Paul KROPP, 2000: Vzgajanje bralca: naj vaš otrok postane bralec za vse življenje. Tržič,

Učila. (Vzgoja za življenje).

Sonja PEČJAK, 2012: Psihološki vidiki bralne pismenosti: od teorije k praksi. Ljubljana:

Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Zbirka Razprave FF).

Lila PRAP, 2002: Zakaj? Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Vesna RADOVANOVIČ (besedilo), Ana RAZPOTNIK DONATI (ilustracije), 2007:

Rožnati avtobus. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc

Naslovnica za Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed: priročnik za starše
Izdano
2017-09-04

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Ni zaloge)

Mehka vezava (Ni zaloge)
ISBN-13
978-961-286-082-0
Date of first publication
2017-09-04
Dimenzije
17cm x 23cm x 0,3cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-081-3
Date of first publication
2017-09-01