Knjiga prispevkov 2. mednarodne znanstvene konference: »Učne metode za ekonomske in poslovne vede«

Avtorji

Nataša Gajšt (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Alenka Plos (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

Poleg podajanja strokovnih in znanstvenih vsebin poučevanje nalaga tudi spodbujanje študentovega učenja z uporabo učinkovitih strategij pouka v spodbudnem in motivirajočem okolju, kar pa mora biti usklajeno z našimi predvidenimi učnimi izidi in raznolikimi ter specifičnimi konteksti, v katerih se poučevanje in učenje odvijata. Ta zbornik prinaša izbor prispevkov z 2. mednarodne znanstvene konference na temo učnih metod s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki je bila 7. maja 2018 na Ekonomsko-poslovni fakuteti Univerze v Mariboru. Avtorji pričujočih prispevkov delijo skupni interes tako za nenehno izboljševanje lastnega poučevanja kot tudi za spodbujanje zavzetosti študentov za učenje, s ciljem prispevati k svetovni blaginji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Nataša Gajšt (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.gajst@um.si.

Alenka Plos (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.plos@um.si.

Naslovnica za Knjiga prispevkov 2. mednarodne znanstvene konference: »Učne metode za ekonomske in poslovne vede«
Izdano
2019-06-28

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-285-5
Date of first publication
2019-06-28