Knjiga prispevkov 2. mednarodne znanstvene konference: »Učne metode za ekonomske in poslovne vede«

Avtorji

Nataša Gajšt (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Alenka Plos (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

učne metode, ekonomske in poslovne vede, didaktika, visokošolsko izobrževanje, študenti

Kratka vsebina

Poleg podajanja strokovnih in znanstvenih vsebin poučevanje nalaga tudi spodbujanje študentovega učenja z uporabo učinkovitih strategij pouka v spodbudnem in motivirajočem okolju, kar pa mora biti usklajeno z našimi predvidenimi učnimi izidi in raznolikimi ter specifičnimi konteksti, v katerih se poučevanje in učenje odvijata. Ta zbornik prinaša izbor prispevkov z 2. mednarodne znanstvene konference na temo učnih metod s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki je bila 7. maja 2018 na Ekonomsko-poslovni fakuteti Univerze v Mariboru. Avtorji pričujočih prispevkov delijo skupni interes tako za nenehno izboljševanje lastnega poučevanja kot tudi za spodbujanje zavzetosti študentov za učenje, s ciljem prispevati k svetovni blaginji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Nataša Gajšt (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.gajst@um.si.

Alenka Plos (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.plos@um.si.

Prenosi

Izdano

28.06.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-285-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-285-5

Date of first publication (11)

28.06.2019

Kako citirati

(Ed.). (2019). Knjiga prispevkov 2. mednarodne znanstvene konference: »Učne metode za ekonomske in poslovne vede«: Vol. TMEBS 2. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/422