Grundlagen der Semantik

Avtorji

Alja Lipavic Oštir
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5791-9726

Kratka vsebina

Osnove semantike. Univerzitetni učbenik vsebuje osnovne pojme iz študijskega področja semantike za študente nemškega jezika. Posamezna poglavja se lahko uporabijo v različnih jezikovnih tečajih in drugih študijah. Učbenik predstavlja osnovne pojme in semantiko jezikovnih znakov, ki se nanašajo na posamezne dele govora. Vsak izraz je ponazorjen in opremljen z več nalogami in vajami, ki vključujejo različne jezike. Učbenik ne želi navajati svojega stališča o različnih teorijah v semantiki; cilj je le pojasniti osnovne koncepte in podati nekaj predlogov za nadaljnje študije. Struktura učbenika sledi jezikovnemu sistemu in prinaša nekaj študij primerov (semantika samostalnikov v primerjavi s pridevniki, sintaksa semantike genitivov).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Alja Lipavic Oštir, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alja.lipavic@um.si.

Naslovnica za Grundlagen der Semantik
Izdano
2019-07-02

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-258-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-07-02