Phraseologie im Sprachunterricht und in der Sprachendidaktik = Phraseology in language teaching and in language didactics

Avtorji

Christine Konecny (ur.)
Univerza v Innsbrucku, Inštitut za romanistične študije
Erla Hallsteinsdóttir (ur.)
Univerza v Aarhusu, Šola za komunikacijo in kulturo - Nemška poslovna komunikacija
Brigita Kacjan (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2721-0759

Kratka vsebina

Frazeologija pri poučevanju jezikov in jezikovna didaktika. Knjiga daje vpogled v trenutne trende v poučevanju in učenju frazeologije in nakazuje pot do možnih usmeritev pri raziskovanju frazeodaktike ter k močnejši in boljši vključenosti frazeologije v jezikovno učilnico. Osem člankov v tem zvezku - od tega šest v nemščini in dva v angleščini - obravnava različne vidike frazeodidatike, ki zajemajo tako domače kot tuje jezike poučevanja in učenja na različnih ravneh: v šoli, pri izobraževanju odraslih in na univerzi. Prispevki zajemajo široko paleto tem, vključno z obravnavo frazeologije v učnem gradivu in šolskih knjigah, korpusnimi analizami, empiričnimi analizami podatkov in medjezikovnimi študijami (slednja vključuje tudi odnos med jezikom in sliko) k frazeologiji v jeziku za posebne namene v univerzitetno izobraževanje. Prispevki v tem zborniku odražajo široko paleto tem v raziskavah in uporabnem praktičnem delu na področju frazeodaktike, pa tudi raznolikosti raziskovalnih disciplin. S svojo mešanico teoretičnih in empiričnih raziskav ter praktičnih primerov iz resničnega življenja v več jezikih upamo, da bo ta knjiga všeč ne le raziskovalcem frazeodaktike, temveč tudi učiteljem in učencem jezika, ki jo bodo uporabljali kot vir informacij in navdiha za lastni pouk ali učni proces.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Phraseologie im Sprachunterricht und in der Sprachendidaktik = Phraseology in language teaching and in language didactics
Izdano
2013-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6930-02-4
Date of first publication
2013
Dimenzije
17cm x 23cm x 1,6cm