Grundlagen der Semantik: Zweite Ausgabe

Avtorji

Alja Lipavic Oštir
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5791-9726

Ključne besede:

semantika, jezikovni znak, pomen, prototipi, stereotipi, semantične relacije, analiza semantičnih lastnosti

Kratka vsebina

Osnove semantike: Druga izdaja. Univerzitetni učbenik vsebuje osnovne pojme iz študijskega področja semantike za študente nemškega jezika. Posamezna poglavja se lahko uporabijo v različnih jezikovnih tečajih in drugih študijah. Učbenik predstavlja osnovne pojme in semantiko jezikovnih znakov, ki se nanašajo na posamezne dele govora. Vsak izraz je ponazorjen in opremljen z več nalogami in vajami, ki vključujejo različne jezike. Učbenik ne želi navajati svojega stališča o različnih teorijah v semantiki; cilj je le pojasniti osnovne koncepte in podati nekaj predlogov za nadaljnje študije. Struktura učbenika sledi jezikovnemu sistemu in prinaša nekaj študij primerov (semantika samostalnikov v primerjavi s pridevniki, sintaksa semantike genitivov).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Alja Lipavic Oštir, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Alja Lipavic Oštir, redna profesorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v Sloveniji in na Filozofski fakulteti Univerze sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem. Raziskovalna področja: jezikovni stiki, večjezičnost, jezikovne biografije migrantov, CLIL.

Maribor, Slovenija. E-pošta: alja.lipavic@um.si

Prenosi

Izdano

16.06.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-348-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-348-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.06.2020

Kako citirati

Grundlagen der Semantik: Zweite Ausgabe. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/482