Svetniška imena in njihovo prevajanje

Avtorji

Simona Štavbar
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija je sinteza prevodoslovja in jezikoslovja – onomastike. Avtorica je zbrala več kot štiristo imen svetnikov, ki so na Slovenskem kulturno odmevni, ter slovenskim imenom dodala ustreznice v angleškem in nemškem jeziku. Utemeljila je, kdaj in zakaj je svetniška imena potrebno prevajati ter izpostavila veliko primerov napačnega prevoda. Delo je dragocen in izjemno koristen prispevek k področju prevajalstva – v teoretičnem, pa tudi v praktičnem smislu. Posredno pa je relevantna tudi za druga področja kot so religija, kultura, zgodovina, glasba, turizem in še kaj. Prevajalcem v pomoč so dodani glosar svetniških imen, regionalne in lokalne variante svetniških imen ter uradno sprejete variante le-teh. Besedilo odlikuje v uvodu, virih, literaturi in sprotnih opombah zajeta predstavitev jezikoslovcev, onomastikov, teologov, etnologov, zgodovinarjev, geografov in drugih raziskovalcev, ki so se – vsak s svoje strokovne perspektive ukvarjali s svetniki oz. svetniškimi imeni. Delo lahko služi kot vodilo prevajalcem zgodovinskih, turističnih, verskih ter številnih drugih besedil, kjer se svetniška imena pojavljajo. Prav tako pa je lahko uporaben didaktični vir pri poučevanju prevajanja na visokošolski ravni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Svetniška imena in njihovo prevajanje
Izdano
2013-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6930-07-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2013
Dimenzije
17cm x 23cm x 1,6cm