Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju

Avtorji

Mira Krajnc Ivič (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Andreja Žele (ur.)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-6477-2590

Ključne besede:

Ada Vidovič Muha, življenjski jubilej, jezikoslovje, slovensko jezikoslovje, položaj jezika v družbi

Kratka vsebina

Monografija sedemnajstih samostojnih prispevkov Pogled v jezik in iz jezika je posvečena Adi Vidovič Muha, zaslužni profesorici na ljubljanski slovenistiki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeni najbližji kolegi in bivši študentje so s svojimi obravnavami skušali opozoriti zlasti na tista področja jezikoslovja, ki jih je Ada Vidovič Muha še najbolj intenzivno preučevala in jih še preučuje. Tako je opisano in vsaj delno tudi problemsko predstavljeno, kako se je pri nas začel razvijati in potem razvil funkcionalni strukturalizem. Nakazan je razvoj slovenske leksikologije in leksikografije, malo podrobneje in obsežneje tudi razmah slovenskega besedotvorja. Opozorjeno je na nekatere slovnične oz. skladenjske lastnosti in posebnosti slovenščine; v obravnave je ponekod vključen tudi kontrastivni vidik. Z zvrstno-stilsko problematiko so načeta tudi vprašanja besediloslovja. Jezikovnopolitični vidik pa odpira vprašanja rabe, norme in jezikovne kulture nasploh. Vse našteto se lahko smiselno povezuje v prikaz vsaj dela aktualnih tem, s katerimi se trenutno ukvarja (tudi) slovensko jezikoslovje; razširitev vpogleda pa omogočijo še kontrastivni komentarji podobnih ali enakih pojavov v nekaterih slovanskih jezikih. Torej pogled v slovenščino in iz slovenščine bo še naprej ostal neizčrpni vir vprašanj in novih tem za vse današnje in bodoče jezikoslovce.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mira Krajnc Ivič (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mira.krajnc@um.si

Andreja Žele (ur.), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: andreja.zele@ff.uni-lj.si

Izdano

07.02.2020

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-334-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-334-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

07.02.2020

Dimenzije

16cm x 23cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju (Vols. 133). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/195