Non-standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture

Avtorji

Alenka Valh Lopert
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Mihaela Koletnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4890-1177

Kratka vsebina

Nestandardne značilnosti slovenskega jezika v slovenski popularni kulturi. Monografija predstavlja pregled desetletnega sodelovanja obeh avtoric in prinaša rezultate jezikovnih analiz, ki sta jih opravili na vzorcih iz različnih medijev: filma, gledališča, radia in popularne glasbe. Nekatere analize so bile predstavljene na konferencah in zato posledično tudi delno ali v celoti objavljene v slovenskem ali angleškem jeziku. Osrednja pozornost je namenjena predvsem neknjižnim socialnim zvrstem, od pokrajinskega pogovornega jezika in mestne govorice do narečij severovzhodne Slovenije. Delo tako združuje dialektološke in sociolingvistične študije s poudarkom na pomembnosti izbire primerne jezikovne zvrsti v javni rabi ne glede na to, ali gre za govor na radiu, izbiro zvrsti za prepoznavanje likov v filmu ali gledališču ali za osebni izraz v besedilih slovenske popularne glasbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Non-standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture
Izdano
2018-11-16
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-207-7
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-11-16
Dimenzije
23cm x 17cm x 2cm