Non-standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture

Avtorji

Alenka Valh Lopert
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Mihaela Koletnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4890-1177

Ključne besede:

popularna kultura, neknjižni jezik, pokrajinski pogovorni jezik, narečje, film, gledališče, radio, glasba

Kratka vsebina

Nestandardne značilnosti slovenskega jezika v slovenski popularni kulturi. Monografija predstavlja pregled desetletnega sodelovanja obeh avtoric in prinaša rezultate jezikovnih analiz, ki sta jih opravili na vzorcih iz različnih medijev: filma, gledališča, radia in popularne glasbe. Nekatere analize so bile predstavljene na konferencah in zato posledično tudi delno ali v celoti objavljene v slovenskem ali angleškem jeziku. Osrednja pozornost je namenjena predvsem neknjižnim socialnim zvrstem, od pokrajinskega pogovornega jezika in mestne govorice do narečij severovzhodne Slovenije. Delo tako združuje dialektološke in sociolingvistične študije s poudarkom na pomembnosti izbire primerne jezikovne zvrsti v javni rabi ne glede na to, ali gre za govor na radiu, izbiro zvrsti za prepoznavanje likov v filmu ali gledališču ali za osebni izraz v besedilih slovenske popularne glasbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

16.11.2018

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-207-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-207-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.11.2018

Dimenzije

23cm x 17cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2018). Non-standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture: Vol. ZORA 127. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/363