A svet je kroženje in povezava zagonetna … : zbornik ob 80-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana = Festschrift für Prof. em. Dr. Mirko Križman zum 80. Geburtstag

Avtorji

Vida Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5690-6640
Alja Lipavic Oštir (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5791-9726
Melanija Larisa Fabčič (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-9548-9739

Kratka vsebina

Zaslužni prof. dr. Mirko Križman (1932, Zgornja Ponikva) je diplomiral iz nemškega in slovenskega jezika s književnostjo na Univerzi v Ljubljani, magistriral iz nemške književnosti in stilistike na Univerzi v Zagrebu in z disertacijo o pesniškem jeziku Christine Lavant doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1984 do upokojitve je kot redni profesor za nemški jezik in stilistiko deloval Pedagoški, sedaj Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V dolgih letih svojega poklicnega akademskega delovanja je nepogrešljivo sooblikoval dodiplomski in podiplomski študij germanistike na Univerzi v Mariboru; pod njegovim mentorstvom je študij zaključilo znatno število študentov nemškega jezika in književnosti. Za odličnost znanstvenega dela je prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča, Pedagoška fakulteta in Univerza v Mariboru sta ga odlikovali z zlato plaketo in z nazivom zaslužnega profesorja, mesto Maribor s srebrnim grbom, Zveza kulturnih organizacij Maribor z zlatim znakom. Od 2001 je častni član Društva univerzitetnih profesorjev Maribor. Dvakrat je bil predsednik državne komisije za podelitev Prešernove nagrade za književnost. Predaval je številnih znanstvenih prireditvah doma in po svetu, je član Mednarodne zveze za germansko jezikoslovje in literarne vede.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za A svet je kroženje in povezava zagonetna … : zbornik ob 80-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana = Festschrift für Prof. em. Dr. Mirko Križman zum 80. Geburtstag
Izdano
2012-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-80-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2012
Dimenzije
17cm x 23cm x 4cm