Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan: Vend nyelvtan

Avtorji

Avgust Pavel
Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Marija Bajzek Lukač (prevajalka)

Kratka vsebina

Avgust Pavel je bil rojen 28. avgusta 1886 v Cenkovi in umrl 2. januarja 1946 v Sombotelu. Bil je prvi prekmurski znanstvenik, jezikoslovec, literarni zgodovinar, etnolog, pesnik in pisatelj, neutrudni kulturni posrednik med Madžari in Slovenci, zvesti sin dveh narodov. 

"Prekmurski slovenski jezik je v moji slovnici prvič normiran in predpisan, zato se zavedam, da ni brez napak. Strokovnjakom se opravičujem zaradi teh neizogibnih začetniških težav in drugih nestrokovnosti. Podpisani s spoštovanjem vlagam svojo Prekmursko slovnico, ki sem jo pripravil za prekmurske šole, in sicer s prošnjo, da jo odobrite kot učbenik za prekmurske osnovne, srednje, poklicne srednje šole. Madžarsko izobraževalno društvo Slovenske krajine je jeseni 1941 predlagalo, da je treba nujno napisati in izdati prekmursko slovensko slovnico. Društvo me je izbralo za to delo, zato je prav, da mu predložim rokopis in upoštevam morebitne pripombe in nasvete. Prav zaradi tega sem tri izvode rokopisa izročil vodstvu Izpostave prvostopenjske uprave za javno šolstvo, ki bo svoje pripombe na željo tvojega Visočanstva dostavilo Visoko spoštovani Komisiji za šolstvo. Po mojem skromnem mnenju bi uradni recenzenti lahko bili univerzitetni profesor dr. István Kniezsa, univerzitetni profesor dr. László Hadrovics kot poznavalca splošnega slovanskega jezikoslovja ter rektor Dominikanske teološke visoke šole dr. Domonkos Ratnik (XIV. okrožje Szent Domonkos u. 3), titularni glavni direktor kraljevega šolskega okrožja Sándor Mikola, zunaj Budimpešte pa papeški prelat in kanonik dr. Ferenc Rogács (Sombotel), ki je objavil številna dela v prekmurščini. To so Prekmurci in znanstveniki, ki poznajo prekmurski slovenski jezik."

Avgust Pavel
(Pismo Komisiji za učbenike pri Državnem svetu za javno šolstvo v Budimpešti)

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan: Vend nyelvtan
Izdano
2013-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-94-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2013
Dimenzije
17cm x 23cm x 4,6cm