Germanistik als Sprach- und Kulturbrücke in Südosteuropa – heute, gestern und morgen

Avtorji

Saša Jazbec (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Brigita Kacjan (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2721-0759
Vlasta Kučiš (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Germanistika kot jezikovni in kulturni most v jugovzhodni Evropi – včeraj, danes in jutri. Zbornik obsega prispevke že uveljavljenih in tudi bodočih raziskovalcev in raziskovalk s področja jugovzhodne Evrope in tudi drugod, ki so se udeležili 12. mednarodne konference v novembru 2019, v Mariboru, pod okriljem Društva germanistov jugovzhodne Evrope in DAAD. Raziskovalci in raziskovalke so svoje znanstveno-raziskovalno delo strnili okrog krovne teme »germanistika kot jezikovni kulturni most v jugovzhodni Evropi«. O mostu kot arhitekturnem objektu in o mostu kot o simbolnem konstruktu, ki povezuje, a tudi ločuje, ki zavestno in nezavedno iniciira izolacijo, raziskovalke in raziskovalci razmišljajo z literarno-vednih, jezikovnih, tanslatoloških vidikov in z vidikov didaktike učenja tujih jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Saša Jazbec (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija, e-pošta: sasa.jazbec@um.si

Brigita Kacjan (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija, e-pošta: sasa.jazbec@um.si

Vlasta Kučiš (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija, e-pošta: vlasta.kucis@um.si

Naslovnica za Germanistik als Sprach- und Kulturbrücke in Südosteuropa – heute, gestern und morgen
Izdano
2019-11-04

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-309-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-11-04