Avtor, tekst, kontekst, komunikacija: poglavja iz slovenske moderne

Avtorji

Alenka Jensterle Doležal
Karlova univerza, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-0777-5701

Kratka vsebina

Avtor, tekst, kontekst, komunikacija.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Alenka Jensterle Doležal, Karlova univerza, Filozofska fakulteta

Alenka Jensterle-Doležal je docentka za slovensko in slovanske književnosti na Katedri za južnoslovanske in balkanistične študije Filozofske fakultete Karlove univerze v Pragi – tam je zaposlena od leta 2002. Leta 1983 je diplomirala iz slovenščine, primerjalne književnosti in fiozofie na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1989 opravila magisterij iz slovenske književnosti in leta 2000 doktorirala z disertacijo o Antigoni v zahodno- in juž- noslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja. V študijskem letu 1990/1991 je imela Fulbrightovo štipendijo na Kolumbijski univerzi v New Yorku. Nekaj let je delala kot lektorica slovenščine na različnih fakultetah po svetu (v Pragi, Krakovu, New Yorku in Nottinghamu), štiri leta je bila tudi raziskovalka na Slovanskem inštitutu v Pragi. Živi v Pragi. Njeno raziskovalno delo je osredinjeno na

a) preučevanje slovenske književnosti 19. in 20. stoletja,
b) na slovensko-češke stike in medliterarne vezi, 
c) na slovenske avtorice in pisanje o njih,
č) na slovensko moderno v kontekstu srednjeevropskih povezav in 
d) slovensko književnost in slovanske književnosti.

Do sedaj je izdala dve znanstveni monografii: Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja (Ljubljana: Slovenska matica 2004) in V krogu mitov: O ženski in smrti v slovenski književnosti (Ljubljana: Slavistično društvo 2008). Objavila je petdeset znanstvenih člankov in razprav v kolektivnih monografiah, zbornikih in strokovnih revijah na Češkem, v Sloveniji in drugod po svetu.

Izsledke raziskav predstavlja na znanstvenih konferencah (Praga, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Wrocław, Opole, Bielsko-Biała, Dunaj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Zagreb, Istanbul, Haag, Bukarešta, Banff Chicago …) Je urednica dveh zbornikov in ene kolektivne monografie. Prizadeva se za kulturne in znanstvene povezave med Slovenijo in Češko republiko. V okviru mednarodne mobilnosti profesorjev FF UK je predavala na čeških, poljskih, hrvaških in slovenskih univerzah. Dvakrat je bila po en semester gostujoča profesorica na Univerzi na Dunaju (2010, 2013). Kot raziskovalka je vključena v projekte Filozofske fakultete v Pragi, od 2010 do 2013 je bila članica mednarodnega projekta COST action (IS0901), Women Writers in History. Toward a New Understanding of European Literary Culture. Je sourednica mednarodne zbirke Zora in članica uredniškega odbora revije Slavia Centralis. Je tudi pesnica in pisateljica (objavila je pet pesniških zbirk ter en roman).

Naslovnica za Avtor, tekst, kontekst, komunikacija: poglavja iz slovenske moderne
Izdano
2014-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6930-19-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2014
Dimenzije
17cm x 23cm x 4cm