Uvod v retoriko za turistične delavce: Delovni listi

Avtorji

Jasna Potočnik Topler
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Kratka vsebina

Retorika je veščina prepričevanja. Človeka spremlja že tisočletja, temelje retorični teoriji pa je postavil starogrški mislec Aristotel. Skozi zgodovinska obdobja je doživljala razvoj, vzpone, pa tudi padce. Danes se vse bolj zavedamo pomena poznavanja te veščine na najrazličnejših področjih javnega in zasebnega življenja, saj nenazadnje prispeva k boljši bralni pismenosti posameznika in družbe. Eden od ciljev poučevanja retorike na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru je študenta pripraviti na analizo ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik v vsakodnevnem življenju: od zasebnih razgovorov, prek medijev, študijskih situacij in oblikovanja strokovnih besedil. Prav tako je cilj študente seznaniti z različnimi diskurzi, jih naučiti samostojnega, samozavestnejšega, jasnega, strukturiranega in kritičnega izražanja stališč ter oblikovanja strukturiranih krajših in daljših besedil. Knjižica vsebuje delovne liste, ki bodo kot oporne točke v pomoč pri uvodu v retoriko za turistične delavce, ko bodo v ospredju teme, kot so zgodovina, retorični žanri, kanoni, prepričevanje in jezik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Jasna Potočnik Topler, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: jasna.potocnik1@um.si.

Naslovnica za Uvod v retoriko za turistične delavce: Delovni listi
Izdano
2017-09-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-078-3
Date of first publication
2017-09-01
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,3cm