Večno mladi Htinj : ob 80-letnici Janka Čara

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija Večno mladi Htinj je posvečena 80-letnici Janka Čara, enega izmed ustanoviteljev mariborske slovenistike in predavatelja slovenskega jezika na Pedagoški akademiji in Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, predhodnici današnje Filozofske fakultete. Janko Čar je na začetku svoje akademske kariere pokrival praktično vsa področja poučevanja slovenskega jezika, in sicer knjižni jezik, zgodovino jezika in stilistiko ter se tako približeval tudi vprašanjem slovenske literatur. Ob njegovem visokem življenjskem jubileju smo pripravili monografijo, v kateri člani Oddelka za slovanske jezike in književnosti predstavljajo svoje raziskovalne rezultate. Gre za zamisel, da v posameznih poglavjih pokrijemo tista področja, s katerimi se je Janko Čar raziskovalno ali pedagoško ukvarjal in tako pokažemo rast mariborske slovenistike od njenih začetkov, ko so bili profesorji še t. i. univerzalci, pa do danes, ko so zaposleni na Oddelku ozko specializirani za posamezna področja iz jezika in književnosti. V monografiji so predstavljena tista področja iz slovenskega jezika, po katerih je mariborska slovenistika danes prepoznavna v slovenskem in prisotna tudi v mednarodnem prostoru. Na prvem mestu sta vsekakor zgodovina slovenskega jezika in dialektologija (znana mariborska dialektološka šola), področji, na katerih je mariborska slovenistika vodilna v državi in, ker gre za nacionalno vedo, tudi v svetu. Sledijo predstavitve jezikovne kulture in kulturne zgodovine, pravorečja, stilistike (s tem pa tudi literarne vede) in sociolingvistike, tj. področij, ki jih je kot eden izmed začetnikov mariborske slovenistike razvijal Janko Čar, nato pa monografija preko pravopisja, slovaropisja in besedotvorja poseže na področje književnosti in predstavi najnovejše raziskovalne rezultate mariborske slovenistike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Večno mladi Htinj : ob 80-letnici Janka Čara
Izdano
2012-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-79-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2012
Dimenzije
17cm x 23cm x 2cm