Book of abstracts of the 1st International Scientific Conference Teaching Methods for Economics and Business Sciences, (8 May 2017, Maribor, Slovenia)

Avtorji

Nataša Gajšt (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

metode poučevanja, ekonomija, posel, mednarodna konferenca, visokošolsko izobraževanje, študenti

Kratka vsebina

Zbornik povzetkov 1. mednarodne znanstvene konference »Metode poučevanja ekonomije in poslovnih ved«, (8. maj 2017, Maribor, Slovenia). Poučevanje je zahtevna in nagrajevalna stroka, ki jo podpira eno bistveno vprašanje: kako zgraditi dobro poučevanje in učno okolje, da bodo naši učenci lahko pridobili strokovne kompetence, ki jim bodo omogočile uspešnost v današnjem globalnem poslovnem okolju. Povzetki 1. mednarodne znanstvene konference »Metode poučevanja ekonomije in poslovnih ved«, ki je potekala 8. maja 2017 na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Rad bi se zahvalil vsem avtorjem, ki so predložili svoje delo za to konferenco v našem skupnem iskanju odgovora na zgornje vprašanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nataša Gajšt (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.gajst@um.si.

Izdano

03.05.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-033-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-033-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

03.05.2017

Dimenzije

14,8cm x 21cm x 0,3cm

Kako citirati

(Ed.). (2017). Book of abstracts of the 1st International Scientific Conference Teaching Methods for Economics and Business Sciences, (8 May 2017, Maribor, Slovenia): Vol. TMEBS 1. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/224