Teaching Methods for Economics and Business Sciences: Book of Abstracts of the 3rd International Scientific Conference

Avtorji

Romana Korez Vide (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-3345-5215

Ključne besede:

Visokošolsko izobraževanje, delovno mesto, kompetence, učno okolje, socialna odgovornost

Kratka vsebina

Učne metode za ekonomske in poslovne vede: knjiga povzetkov 3. mednarodne znanstvene konference. Izobraževalne ustanove so pomembni akterji napredka družbe in blaginje njenih članov. Visokošolske izobraževalne ustanove morajo zagotavljati najzahtevnejšo dodano vrednost k osebnostnemu in strokovnemu razvoju posameznikov. Svoje zaposlene morajo spodbujati k izpolnitvi tega odgovornega poslanstva. Poslovodstva teh ustanov morajo v zvezi s tem predstavljati vzor. Zaradi globalizacije in njenih ekonomskih, družbenih, tehnoloških in ekoloških posledic, so se okoliščine in zahteve delovnih mest enaindvajsetega stoletja preoblikovale. Sodobna delovna okolja nagrajujejo ljudi z vseobsežnimi kompetencami, kot so sposobnost za prepoznavanje različnih pogledov, kritično razmišljanje, kreativnost in spoštljivo sodelovanje v različnih vrstah družbenih skupin. Visokošolske izobraževalne ustanove za ekonomijo in poslovanje, katerih raziskovalna področja so povezana z več poddisciplinami družbenih ved, so še posebej močno odgovorne, da najbolje motivirajo in pripravijo svoje študente za reševanje večplastnih problemov, ki posegajo na različna področja. Ta publikacija zajema povzetke prispevkov o različnih novih pogledih na izzive oblikovanja sodobnih visokošolskih učnih okolij. Verjamem, da bo sprožila radovednost bralcev in spodbudila akademike k začetku ali nadgradnji raziskovanja na tem področju s ciljem prizadevanj za ne samo bolj napredne, temveč tudi za bolj družbeno odgovorne in srečne družbe. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Romana Korez Vide (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija: E-pošta: romana.korez@um.si.

Izdano

26.04.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-255-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-255-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

26.04.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-264-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-255-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

26.04.2019

Dimenzije

13cm x 18cm x 0,3cm

Kako citirati

(Ed.). (2019). Teaching Methods for Economics and Business Sciences: Book of Abstracts of the 3rd International Scientific Conference: Vol. TMEBS 3. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/408