A szlovéniai magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában

Avtorji

Anna Kolláth
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Slovenski Madžari v kontekstu večjezičnosti. Kolláth Anna Kolláth je znana in cenjena raziskovalka o jezikovni rabi madžarske narodne manjšine v Sloveniji. Je članica več mednarodnih raziskovalnih skupin in predavateljica na Oddelku za madžarski jezik in književnost Univerze v Mariboru ter avtorica številnih znanstvenih monografij in študij. Ta zadnji zvezek povzema najnovejše ugotovitve raziskav zadnjih nekaj let. Dvojezičnost in večjezičnost sta v središču znanstvene monografije. Temo obravnava z več zornih kotov, pri čemer upošteva mednarodno, slovensko in madžarsko znanstveno literaturo, vendar temelji tudi na lastnih ugotovitvah. Nekatere študije v tej monografiji temeljijo na raziskavah, opravljenih na Oddelku za madžarski jezik in književnost Univerze v Mariboru, pri katerih so sodelovali študenti. Znanstvena monografija pri tem ponuja tudi dober primer, kako je mogoče znanstvene raziskave povezati z izobraževanjem znanstvene generacije. Po eni strani udeležba študentov prispeva k dejstvu, da je mogoče teoretično gradivo, pridobljeno v univerzitetnem izobraževanju, uveljaviti v praksi, da bi spoznali slovensko jezikovno resničnost in dvojezičnost regije. Po drugi strani pa je vključevanje študentov v raziskovanje odlična priložnost za študente, da pridobijo praktične izkušnje in veščine, ki jih lahko pridobijo s terenskim delom. Znanstvena monografija z naslovom Slovenski Madžari v kontekstu večjezičnosti na izbran način obravnava izbrano temo. Poroča o raziskovalnih programih, ki teoretično in praktično obogatijo naše znanje o dvojezičnosti, jezikovni situaciji in jezikovni rabi slovenskih Madžarov z znanstveno dragocenimi in koristnimi podatki in informacijami. Gre za izjemen znanstveni dosežek.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za A szlovéniai magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában
Izdano
2013-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-95-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2013
Dimenzije
17cm x 23cm x 1,4cm