Nozioni di base della lingua italiana per i lavoratori del turismo I

Avtorji

Mojca Kompara Lukančič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Kratka vsebina

Osnove italijanskega jezika za turistične delavce I. Strokovna monografija Osnove italijanskega jezika za turistične delavce I je odličen temelj za vse, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem italijanskega jezika v turizmu. Delo celovito zajema 23 enot, v okviru katerih avtor bralca napoti od teoretičnih izhodišč, ki zajemajo poznavanje glasov, črk, samostalnika, spola, določnega in nedoločnega člena, pridevnika, zaimkov in treh glagolskih časov, in sicer sedanjega, preteklega in prihodnjega, do praktičnih izhodišč, ki se osredinjajo na praktično rabo italijanskega jezika v turizmu, in sicer z vsebinami, ki ožje in širše zajemajo turistično stroko. Terminološko in tematsko se delo osredinja na osnovne komunikacijske teme, ki so v delu postopoma in skladno s težavnostno stopnjo nadgrajene z vsebinami, ki se celovito umestijo v turistični kontekst. Z obravnavanimi specifičnimi tematikami delo bralcu nudi vpogled v terminologijo s področij hotelirstva, gostinstva, Italije in Italijanov, italijanske kulture in zgodovine, turističnih destinacij, gastronomije in vinarstva. Delo je obogateno z avtentičnimi besedili s področja turizma, ki so prilagojena posameznim tematskim sklopom in težavnostni stopnji učečih. Vse omenjeno lahko povežemo z vsakodnevno prakso turističnih delavcev pri komunikaciji in interakciji z italijanskimi gosti in z vsemi, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem turizma v italijanskem in slovenskem prostoru. Delo kakovostno zaokrožuje slovnične in terminološke vidike s področja turizma in dodaja aktualne vsebine ter realna besedila s področja turizma. Obravnavane teme niso omejene zgolj na področje turizma, temveč vključujejo tudi kulturološke raznolikosti in multidisciplinarni ter multikulturni pogled. Bralec skozi delo dobi celovit vpogled v osnove komunikacije z italijanskimi gosti v turističnem okviru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Mojca Kompara Lukančič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Maribor, Slovenija. E-pošta: mojca.kompara@um.si.

Naslovnica za Nozioni di base della lingua italiana per i lavoratori del turismo I
Izdano
2019-04-26

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-256-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-04-26
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 1cm