Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem

Avtorji

Marko Jesenšek
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

zgodovina slovenskega jezika, identiteta Slovencev, dvojnični razvoj slovenskega jezika, knjižne različice slovenskega jezika, osrednjeslovenski knjižni jezik, vzhodnoslovenski knjižni jezik, prekmurski knjižni jezik, enotni slovenski knjižni jezik, slovenski jezik v Prekmurju in Porabju, prekmursko narečje

Kratka vsebina

Razprave dopolnjujejo moja razmišljanja o prekmurskem jeziku v predhodni monografiji Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika (2013), tako da razlikujem med (nekoč) knjižnim jezikom in (današnjim) narečjem. Zgodba o nastanku, prostorskih ovirih, razvoju in zatonu prekmurskega knjižnega jezika ter prehodu v narečne okvire (zaradi oblikovanja enotnega slovenskega knjižnega jezika) tako dobiva končne poteze in omogoča drugačen pogled na razvoj slovenskega jezika, poudarjajoč dvojnični razvoj v osrednje- in vzhodnoslovenskem jezikovnem prostoru, ki sta ju do oblikovanja »novoslovenščine« določala knjižna kranjščina in prekmurščina – posebej izpostavljam nova spoznanja o prekmurskem jeziku, ki v slovenskem jezikoslovju omogočajo razumevanje njegove knjižnosti (v preteklosti) in narečnosti (danes).

Biografija avtorja

Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si.

Izdano

December 11, 2018

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-220-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-220-0

COBISS.SI ID (00)

95727361

Date of first publication (11)

2018-12-11

Dimenzije

16mm x 23cm x 2mm

Kako citirati

(Ed.). (2018). Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem: Vol. ZORA 129. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/375