Kako razvijati družinsko pismenost v predšolskem obdobju

Avtorji

Marta Licardo (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5858-8527
Dragica Haramija (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

družinska pismenost, zgodnja pismenost, bralna pismenost, dobre prakse, kurikularna področja, predšolska vzgoja

Kratka vsebina

Zbornik dobrih praks z naslovom Kako razvijati družinsko pismenost v predšolskem obdobju je nastal v okviru projekta (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta), ki sta ga izvajali Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru med letoma 2016 in 2017. V zborniku predstavljamo dobre prakse, ki so se izvajale v vrtcih, vključenih v projekt, ter tudi nekaj primerov iz drugih vrtcev. Predstavljene dobre prakse vključujejo vodene dejavnosti za otroke obeh starostnih obdobij ter njihove starše. V večini primerov gre za integracijo različnih kurikularnih področij. Poudarek je na primerih, ki so pri otrocih in starših povečali zanimanje za uporabo slikanic, za spodbujanje branja, poslušanja, pripovedovanja ter vključujejo različne priredbe in dramatizacije. Predstavljene so delavnice za starše in otroke ter posamezne igre, ki jih lahko starši uporabljajo za spodbujanje družinske pismenosti. Iz primerov dobrih praks je mogoče razbrati, na kakšen način razvijati družinsko pismenost in voditi dejavnosti, ki pripomorejo k spoznavanju novih pojmov, razvoju jezika, predopismenjevalnih veščin in bralne pismenosti v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Zbornik je namenjen vsem pedagoškim delavcem[1] v vrtcih in prvem triletju osnovne šole ter staršem, ki imajo otroke v tem razvojnem obdobju, saj združuje primere dobrih praks, ki jih lahko izvajamo z otroki v vrtcu/šoli in v domačem okolju.


[1] V zborniku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Marta Licardo (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marta.licardo@um.si.

Dragica Haramija (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: dragica.haramija@um.si.

Izdano

09.10.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-095-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-094-3

Date of first publication (11)

09.10.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Zaloga je pošla)

Mehka vezava (Zaloga je pošla)

ISBN-13 (15)

978-961-286-095-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-094-3

Date of first publication (11)

09.10.2017

Dimenzije

17cm x 23cm x 1cm

Kako citirati

Kako razvijati družinsko pismenost v predšolskem obdobju. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/281