V objemu besed: razvijanje družinske pismenosti

Avtorji

Dragica Haramija (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

bralna pismenost, porajajoča se pismenost, družinska pismenost, kurikulum za vrtce, predšolsko izobraževanje

Kratka vsebina

Monografija V objemu besed je nastala v okviru istoimenskega raziskovalno-razvojnega projekta, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo RS (od oktobra 2016 do novembra 2017). Gre za projekt na področju spodbujanja družinskega branja oz. družinske pismenosti, ki je del bralne pismenosti (ta pa je nujni pogoj za delovanje človeka v družbi) in vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti v vrtcu (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) ter na vseh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in motivacijskem). V monografiji so podane smernice modela družinske pismenosti, ki smo jih pripravili, sledijo tematsko zaokrožena poglavja (Področje otrokovega razvoja, Književnost in jezik, Umetnost, Družba, Naravoslovje, Matematika, Gibanje, Knjižnica in Bralna značka), posamezna poglavja prispevajo k dvigu ozaveščenosti o pomenu branja kot vseživljenjskega procesa, saj povezujejo posamezno kurikularno dejavnost s porajajočo se pismenostjo. Družinsko pismenost opredeljujemo kot skupek različnih dejavnosti znotraj družine, ki so povezane s pismenostjo v najširšem pomenu besede, ko hkrati sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. Ob dejavnikih spodbujanja bralne pismenosti (IFLA, 2006: obkroženost z bralnim gradivom, branje otroku in odrasli kot bralni zgled) so v monografiji predstavljene različne spodbude za pozitiven odnos do bralne kulture in navad, povezanih s pismenostjo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Dragica Haramija (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: dragica.haramija@um.si.

Izdano

04.09.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-080-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-080-6

Date of first publication (11)

04.09.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Ni zaloge)

Mehka vezava (Ni zaloge)

ISBN-13 (15)

978-961-286-079-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-080-6

Date of first publication (11)

04.09.2017

Dimenzije

17cm x 23cm x 2cm

Kako citirati

V objemu besed: razvijanje družinske pismenosti. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/268